انگلیسیفرانسویاسپانیایی

اجرای سرورها | Ubuntu > | Fedora > |


فاویکون OnWorks

id3cp - آنلاین در ابر

id3cp را در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks از طریق Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا کنید.

این دستور id3cp است که می تواند در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks با استفاده از یکی از چندین ایستگاه کاری آنلاین رایگان ما مانند Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا شود.

برنامه:

نام


id3cp - برچسب ها را از یک فایل به فایل دیگر کپی می کند.

خلاصه


id3cp [ گزینه ]... [ SOURCE ] [ DEST ]

شرح


ID3cp برچسب ها را از SOURCE به DEST کپی می کند.

OPTIONS


-1، --v1 تگ
فقط تگ id3v1 را رندر کنید

-2، --v2 تگ
فقط تگ id3v2 را رندر کنید

-h، --کمک
نمایش راهنما و خروج

-v، - نسخه
نمایش اطلاعات نسخه و خروج

با استفاده از خدمات onworks.net از id3cp به صورت آنلاین استفاده کنید


Ad


Ad