انگلیسیفرانسویاسپانیایی

اجرای سرورها | Ubuntu > | Fedora > |


فاویکون OnWorks

imagespread - آنلاین در ابر

اجرای imagespread در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks از طریق Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS

این دستور imagespread است که می تواند در ارائه دهنده میزبانی رایگان OnWorks با استفاده از یکی از چندین ایستگاه کاری آنلاین رایگان ما مانند Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا شود.

برنامه:

نام


imagespread - صفحه دستی برای imagespread 1.08

شرح


استفاده:
imagespread seq_name_list msp_list number_of_output_files

آخرین پارامتر اختیاری با پیش فرض 1

با استفاده از خدمات onworks.net به صورت آنلاین از imagespread استفاده کنید


Ad


Ad