انگلیسیفرانسویاسپانیایی

اجرای سرورها | Ubuntu > | Fedora > |


فاویکون OnWorks

littcvt - آنلاین در ابر

littcvt را در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks از طریق Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا کنید.

این دستور littcvt است که می تواند در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks با استفاده از یکی از چندین ایستگاه کاری آنلاین رایگان ما مانند Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا شود.

برنامه:

نام


littcvt - ابزار تبدیل magtape

خلاصه


littcvt

شرح


این صفحه راهنما به اختصار مستندات littcvt فرمان این صفحه راهنما برای نوشته شده است
توزیع دبیان زیرا برنامه اصلی صفحه دستی ندارد.

با استفاده از خدمات onworks.net از littcvt آنلاین استفاده کنید


Ad


Ad