انگلیسیفرانسویاسپانیایی

اجرای سرورها | Ubuntu > | Fedora > |


فاویکون OnWorks

webkit-image-gtk - آنلاین در ابر

webkit-image-gtk را در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks از طریق Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا کنید.

این دستور webkit-image-gtk است که می تواند در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks با استفاده از یکی از چندین ایستگاه کاری آنلاین رایگان ما مانند Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا شود.

برنامه:

نام


webkit-image-gtk - تولید تصاویر از صفحات وب - نسخه +GTK

خلاصه


webkit-image-gtk آدرس > تولید

شرح


این صفحه راهنما به اختصار مستندات webkit-image-gtk فرمان

webkit-image-gtk ابزار کوچکی است که به شما امکان می دهد تصاویر را از تصاویر فوری صفحه وب ایجاد کنید.

webkit-image-gtk فقط تصاویر را در خروجی می دهد PNG فرمت.

با استفاده از خدمات onworks.net از webkit-image-gtk به صورت آنلاین استفاده کنید


Ad


Ad