انگلیسیفرانسویاسپانیایی

اجرای سرورها | Ubuntu > | Fedora > |


فاویکون OnWorks

whoami - آنلاین در ابر

Whoami را در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks از طریق Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا کنید.

این دستور Whoami است که می تواند در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks با استفاده از یکی از چندین ایستگاه کاری آنلاین رایگان مانند Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا شود.

برنامه:

نام


whoami - print userid موثر

خلاصه


من کی هستم [گزینه] ...

شرح


نام کاربری مرتبط با شناسه کاربری موثر فعلی را چاپ کنید. همان id -ون.

--کمک این راهنما را نمایش دهید و از آن خارج شوید

- نسخه
اطلاعات نسخه خروجی و خروج

با استفاده از خدمات onworks.net از whoami آنلاین استفاده کنید


Ad


Ad