انگلیسیفرانسویاسپانیایی

اجرای سرورها | Ubuntu > | Fedora > |


فاویکون OnWorks

winefile - آنلاین در ابر

فایل winefile را در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks از طریق Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا کنید.

این فایل دستوری است که می تواند در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks با استفاده از یکی از چندین ایستگاه کاری آنلاین رایگان ما مانند Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا شود.

برنامه:

نام


winefile - مدیر فایل شراب

خلاصه


فایل شرابی مسیر

شرح


فایل شرابی مدیر فایل Wine است، با طراحی مشابه مایکروسافت ویندوز اولیه
کاوشگر

طریقه استفاده


برای مثال می توانید winefile را از مسیر Unix یا Win32 عبور دهید:

استفاده از مسیر یونیکس: فایل شرابی /mnt/hda1

استفاده از مسیر Win32: فایل شرابی ج:\\ویندوز\\

با استفاده از خدمات onworks.net از winefile به صورت آنلاین استفاده کنید


Ad


Ad