ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

Ad


OnWorks ഫെവിക്കോൺ

create_pan_genomep - ക്ലൗഡിൽ ഓൺലൈനായി

ഉബുണ്ടു ഓൺലൈൻ, ഫെഡോറ ഓൺലൈൻ, വിൻഡോസ് ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ MAC OS ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ എന്നിവയിലൂടെ OnWorks സൗജന്യ ഹോസ്റ്റിംഗ് ദാതാവിൽ create_pan_genomep പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക

Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator അല്ലെങ്കിൽ MAC OS ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒന്നിലധികം സൗജന്യ ഓൺലൈൻ വർക്ക്‌സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് OnWorks സൗജന്യ ഹോസ്റ്റിംഗ് ദാതാവിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന create_pan_genomep കമാൻഡാണിത്.

പട്ടിക:

NAME


create_pan_genome - WTSI ഡിഫോൾട്ടുകളുള്ള ഒരു കൂട്ടം GFF ഫയലുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പാൻ ജീനോം സൃഷ്ടിക്കുക

പതിപ്പ്


പതിപ്പ് 3.6.0

സിനോപ്സിസ്


WTSI ഡിഫോൾട്ടുകളുള്ള ഒരു കൂട്ടം GFF ഫയലുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പാൻ ജീനോം സൃഷ്ടിക്കുക

onworks.net സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനിൽ create_pan_genomep ഉപയോഗിക്കുക


സൗജന്യ സെർവറുകളും വർക്ക്സ്റ്റേഷനുകളും

Windows & Linux ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

ലിനക്സ് കമാൻഡുകൾ

Ad