ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സെർവറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക | Ubuntu > | Fedora > |


OnWorks ഫെവിക്കോൺ

ecgviewer - ക്ലൗഡിൽ ഓൺലൈനിൽ

ഉബുണ്ടു ഓൺലൈൻ, ഫെഡോറ ഓൺലൈൻ, വിൻഡോസ് ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ MAC OS ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ എന്നിവയിലൂടെ OnWorks സൗജന്യ ഹോസ്റ്റിംഗ് ദാതാവിൽ ecgviewer പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക

Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator അല്ലെങ്കിൽ MAC OS ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒന്നിലധികം സൗജന്യ ഓൺലൈൻ വർക്ക്‌സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് OnWorks സൗജന്യ ഹോസ്റ്റിംഗ് ദാതാവിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കമാൻഡ് ecgviewer ആണിത്.

പട്ടിക:

NAME


ഇസിജി വ്യൂവർ - ഇസിജി വ്യൂവർ

സിനോപ്സിസ്


ecgviewer DICOMFile.dcm

വിവരണം


ഈ മാനുവൽ പേജ് ചുരുക്കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇസിജി വ്യൂവർ കമാൻഡ്.

ഈ മാനുവൽ പേജ് എഴുതിയത് Mathieu Malaterre ആണ്malat@debian.org> ഡെബിയനുവേണ്ടി
GNU/Linux സിസ്റ്റം (എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം).

ECGVIEWER(1)

onworks.net സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ecgviewer ഓൺലൈനായി ഉപയോഗിക്കുക


Ad


Ad