ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സെർവറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക | Ubuntu > | Fedora > |


OnWorks ഫെവിക്കോൺ

edubuntu-server-manager - ക്ലൗഡിൽ ഓൺലൈനിൽ

ഉബുണ്ടു ഓൺലൈൻ, ഫെഡോറ ഓൺലൈൻ, വിൻഡോസ് ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ MAC OS ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ എന്നിവയിലൂടെ OnWorks സൗജന്യ ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡറിൽ edubuntu-server-manager പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക

Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator അല്ലെങ്കിൽ MAC OS ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒന്നിലധികം സൗജന്യ ഓൺലൈൻ വർക്ക്‌സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് OnWorks സൗജന്യ ഹോസ്റ്റിംഗ് ദാതാവിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന edubuntu-server-manager ആണിത്.

പട്ടിക:

NAME


edubuntu-server-manager - എഡുബുണ്ടു സെർവർ മാനേജ്മെന്റ് വെബ് ഇന്റർഫേസ്

വിവരണം


ഉപയോഗം: edubuntu-server-manager [-h] [--config CONFIG]

എഡുബുണ്ടു സെർവർ മാനേജർ

ഓപ്ഷണൽ വാദങ്ങൾ:
-h, --സഹായിക്കൂ
ഈ സഹായ സന്ദേശം കാണിച്ച് പുറത്തുകടക്കുക

--config കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക

onworks.net സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് edubuntu-server-manager ഓൺലൈനിൽ ഉപയോഗിക്കുക


Ad


Ad