ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സെർവറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക | Ubuntu > | Fedora > |


OnWorks ഫെവിക്കോൺ

ഷഡ്ഭുജം - ക്ലൗഡിൽ ഓൺലൈനിൽ

ഉബുണ്ടു ഓൺലൈൻ, ഫെഡോറ ഓൺലൈൻ, വിൻഡോസ് ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ MAC OS ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ എന്നിവയിലൂടെ OnWorks സൗജന്യ ഹോസ്റ്റിംഗ് ദാതാവിൽ ഷഡ്ഭുജം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക

Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator അല്ലെങ്കിൽ MAC OS ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒന്നിലധികം സൗജന്യ ഓൺലൈൻ വർക്ക്സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് OnWorks സൗജന്യ ഹോസ്റ്റിംഗ് ദാതാവിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ഹെക്‌സാഗൺ കമാൻഡ് ആണിത്.

പട്ടിക:

NAME


ഷഡ്ഭുജം - ഷഡ്ഭുജ Ataxx ശൈലിയിലുള്ള ഗെയിം

സിനോപ്സിസ്


ഷഡ്ഭുജം

വിവരണം


ഈ മാനുവൽ പേജ് ചുരുക്കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഷഡ്ഭുജം കമാൻഡ്. ഈ മാനുവൽ പേജ് എഴുതിയത്
യഥാർത്ഥ പ്രോഗ്രാമിന് മാനുവൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഡെബിയൻ ഗ്നു/ലിനക്സ് വിതരണം
പേജ്.

ഷഡ്ഭുജം Ataxx ന്റെ ഒരു നല്ല ക്ലോണാണ്, ഷഡ്ഭുജ രൂപത്തിൽ മാത്രം.

നീക്കുന്നതിനോ ചാടുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ കഷണങ്ങളിലൊന്നിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. നീങ്ങുന്നത് ഒരു പുതിയ ഭാഗം സൃഷ്ടിക്കും, ചാടും,
നന്നായി, ചാടുക. നിങ്ങളുടെ കഷണങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ എതിരാളിയുടെ കഷണങ്ങൾക്ക് സമീപം വയ്ക്കുമ്പോൾ, അത് ചെയ്യും
നിറം മാറ്റുക.

ഓപ്ഷനുകൾ


ഈ പ്രോഗ്രാം കമാൻഡ് ലൈൻ ഓപ്ഷനുകളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല.

onworks.net സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഷഡ്ഭുജം ഓൺലൈനിൽ ഉപയോഗിക്കുക


Ad


Ad