EnglishFrenchSpanyol

Jalankan pelayan | Ubuntu > | Fedora > |


Favicon OnWorks

ipcrmposix - Dalam Talian di Awan

Jalankan ipcrmposix dalam penyedia pengehosan percuma OnWorks melalui Ubuntu Online, Fedora Online, emulator dalam talian Windows atau emulator dalam talian MAC OS

Ini ialah arahan ipcrmposix yang boleh dijalankan dalam penyedia pengehosan percuma OnWorks menggunakan salah satu daripada berbilang stesen kerja dalam talian percuma kami seperti Ubuntu Online, Fedora Online, emulator dalam talian Windows atau emulator dalam talian MAC OS.

JADUAL:

NAMA


ipcrm — alih keluar baris gilir mesej XSI, set semaphore atau pengecam segmen memori kongsi

SINOPSIS


ipcrm [−q msgid|−Q msgkey|−s semid|−S semkey|−m shmid|−M shmkey]...

DESCRIPTION


. ipcrm utiliti hendaklah mengalih keluar sifar atau lebih baris gilir mesej, set semaphore atau dikongsi
segmen ingatan. Kemudahan komunikasi antara proses yang akan dialih keluar ditentukan oleh
pilihan.

Hanya pengguna yang mempunyai keistimewaan yang sesuai dibenarkan untuk mengalih keluar proses antara
kemudahan komunikasi yang tidak dicipta oleh atau dimiliki oleh pengguna yang menggunakan ipcrm.

PILIHAN


. ipcrm utiliti hendaklah mematuhi volum Definisi Asas POSIX.1‐2008, seksyen
12.2, utiliti Syntax Garis panduan.

Pilihan berikut hendaklah disokong:

−q msgid Alih keluar pengecam baris gilir mesej msgid daripada sistem dan memusnahkan
baris gilir mesej dan struktur data yang berkaitan dengannya.

−m shmid Alih keluar pengecam memori yang dikongsi shmid daripada sistem. Memori bersama
segmen dan struktur data yang berkaitan dengannya hendaklah dimusnahkan selepas yang terakhir
tanggalkan.

−s separuh Alih keluar pengecam semaphore separuh daripada sistem dan memusnahkan set
semaphore dan struktur data yang berkaitan dengannya.

−Q msgkey Alih keluar pengecam baris gilir mesej, dibuat dengan kunci msgkey, daripada sistem
dan memusnahkan baris gilir mesej dan struktur data yang berkaitan dengannya.

−M shmkey Alih keluar pengecam memori yang dikongsi, dibuat dengan kunci shmkey, daripada sistem.
Segmen memori yang dikongsi dan struktur data yang berkaitan dengannya hendaklah
musnah selepas detach terakhir.

−S semkey Alih keluar pengecam semaphore, dibuat dengan kunci semkey, daripada sistem dan
memusnahkan set semaphore dan struktur data yang berkaitan dengannya.

OPERAND


Tiada.

STDIN


Tidak digunakan.

INPUT FILES


Tiada.

ALAM PELBAGAI


Pembolehubah persekitaran berikut akan mempengaruhi pelaksanaan ipcrm:

BAHASA Sediakan nilai lalai untuk pembolehubah pengantarabangsaan yang tidak ditetapkan atau
null. (Lihat volum Takrif Asas POSIX.1‐2008, seksyen 8.2,
Pengantarabangsaan Pembolehubah untuk keutamaan pengantarabangsaan
pembolehubah yang digunakan untuk menentukan nilai kategori tempat.)

LC_ALL Jika ditetapkan kepada nilai rentetan bukan kosong, ganti nilai semua yang lain
pembolehubah pengantarabangsaan.

LC_CTYPE Tentukan tempat untuk tafsiran jujukan bait data teks
sebagai aksara (contohnya, bait tunggal berbanding dengan aksara berbilang bait dalam
hujah).

LC_MESSAGES
Tentukan tempat yang harus digunakan untuk mempengaruhi format dan kandungan
mesej diagnostik yang ditulis kepada ralat standard.

NLSPATH Tentukan lokasi katalog mesej untuk pemprosesan LC_MESSAGES.

ASYNCRONOUS PERISTIWA


Lalai.

STDOUT


Tidak digunakan.

STDERR


Ralat standard hendaklah digunakan hanya untuk mesej diagnostik.

OUTPUT FILES


Tiada.

EXTENDED DESCRIPTION


Tiada.

EXIT STATUS


Nilai keluar berikut hendaklah dikembalikan:

0 Selesai dengan jayanya.

>0 Ralat telah berlaku.

AKIBAT OF KESALAHAN


Lalai.

. berikutan bahagian adalah bermaklumat.

PERMOHONAN PENGGUNAAN


Tiada.

CONTOH


Tiada.

RATIONALE


Tiada.

MASA HADAPAN ARAHAN


Tiada.

Gunakan ipcrmposix dalam talian menggunakan perkhidmatan onworks.net


Ad


Ad