EngelsFransSpaans

Ad


OnWorks-favicon

aarch64-linux-gnu-nm - Online in de cloud

Voer aarch64-linux-gnu-nm uit in OnWorks gratis hostingprovider via Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator of MAC OS online emulator

Dit is de opdracht aarch64-linux-gnu-nm die kan worden uitgevoerd in de gratis hostingprovider van OnWorks met behulp van een van onze meerdere gratis online werkstations zoals Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator of MAC OS online emulator

PROGRAMMA:

NAAM


nm - lijst symbolen uit objectbestanden

KORTE INHOUD


nm [-A|-o|--print-bestandsnaam] [-a|--debug-syms]
[-B|--format=bsd] [-C|--ontmantelen[=stijl]]
[-D|--dynamisch] [-fformaat|--formaat=formaat]
[-g|--extern-alleen] [-h|--help]
[-l|--lijn nummers] [-n|-v|--numeriek sorteren]
[-P|--draagbaarheid] [-p|--geen sortering]
[-r|--omgekeerd sorteren] [-S|--afdrukformaat]
[-s|--print-armmap] [-t radix|--radix=radix]
[-u|--undefined-only] [-V|--versie]
[-X 32_64] [--alleen-gedefinieerd] [--geen-demangle]
[--inpluggen naam] [--grootte-sorteren] [--special-syms]
[--synthetisch] [--doel=bfdnaam]
[objbestand

PRODUCTBESCHRIJVING


GNU nm geeft een overzicht van de symbolen uit objectbestanden objbestand.... Als er geen objectbestanden worden vermeld als
argumenten, nm gaat ervan uit dat het bestand a.out.

Voor elk symbool, nm shows:

· De symboolwaarde, in de radix geselecteerd door opties (zie hieronder), of hexadecimaal door
standaard.

· Het symbooltype. In ieder geval worden de volgende typen gebruikt; anderen zijn ook
afhankelijk van het bestandsformaat van het object. Als het kleine letters zijn, is het symbool meestal lokaal; indien
hoofdletters, het symbool is globaal (extern). Er zijn echter een paar kleine letters
die worden weergegeven voor speciale globale symbolen ("u", "v" en "w").

"A" De waarde van het symbool is absoluut en zal niet worden gewijzigd door verder te linken.

"B"
"b" Het symbool bevindt zich in het gedeelte met niet-geïnitialiseerde gegevens (bekend als BSS).

"C" Het symbool is gebruikelijk. Veelvoorkomende symbolen zijn niet-geïnitialiseerde gegevens. Bij het koppelen,
meerdere gemeenschappelijke symbolen kunnen verschijnen met dezelfde naam. Als het symbool is gedefinieerd
overal worden de gemeenschappelijke symbolen behandeld als ongedefinieerde verwijzingen.

"D"
"d" Het symbool staat in het gedeelte met geïnitialiseerde gegevens.

"G"
"g" Het symbool staat in een geïnitialiseerd gegevensgedeelte voor kleine objecten. Een objectbestand
formaten maken efficiëntere toegang mogelijk tot kleine gegevensobjecten, zoals een globale int
variabele in tegenstelling tot een grote globale array.

"i" Voor bestanden in PE-indeling geeft dit aan dat het symbool zich in een sectie bevindt die specifiek is voor de
implementatie van DLL's. Voor bestanden in ELF-indeling geeft dit aan dat het symbool een
indirecte functie. Dit is een GNU-uitbreiding op de standaardset van ELF-symbolen
types. Het geeft een symbool aan dat, indien naar een verhuizing wordt verwezen, niet:
evalueren naar zijn adres, maar moet in plaats daarvan tijdens runtime worden aangeroepen. de looptijd
uitvoering zal dan de waarde retourneren die bij de verhuizing moet worden gebruikt.

"I" Het symbool is een indirecte verwijzing naar een ander symbool.

"N" Het symbool is een foutopsporingssymbool.

"p" De symbolen bevinden zich in een stapelafwikkelsectie.

"R"
"r" Het symbool staat in een alleen-lezen gegevenssectie.

"S"
"s" Het symbool bevindt zich in een niet-geïnitialiseerde gegevenssectie voor kleine objecten.

"T"
"t" Het symbool staat in de tekst (code) sectie.

"U" Het symbool is niet gedefinieerd.

"u" Het symbool is een uniek globaal symbool. Dit is een GNU-uitbreiding op de standaardset
van ELF symbool bindingen. Voor zo'n symbool zorgt de dynamische linker ervoor dat:
in het hele proces is er slechts één symbool met deze naam en type in gebruik.

"V"
"v" Het symbool is een zwak object. Wanneer een zwak gedefinieerd symbool is gekoppeld aan een normaal
gedefinieerd symbool, wordt het normaal gedefinieerde symbool zonder fouten gebruikt. wanneer een zwakke
undefined symbool is gekoppeld en het symbool is niet gedefinieerd, de waarde van de zwakke
symbool wordt nul zonder fout. Op sommige systemen geeft hoofdletters aan dat a
standaardwaarde is opgegeven.

"W"
"w" Het symbool is een zwak symbool dat niet specifiek is getagd als een zwak object
symbool. Wanneer een zwak gedefinieerd symbool is gekoppeld aan een normaal gedefinieerd symbool, wordt de
normaal gedefinieerd symbool wordt gebruikt zonder fouten. Wanneer een zwak ongedefinieerd symbool is
gekoppeld en het symbool is niet gedefinieerd, wordt de waarde van het symbool bepaald in a
systeemspecifieke manier zonder fouten. Op sommige systemen geeft hoofdletters aan dat a
standaardwaarde is opgegeven.

"-" Het symbool is een steeksymbool in een a.out objectbestand. In dit geval de volgende
afgedrukte waarden zijn het veld steken overig, het veld steken desc en het type steek.
Stabs-symbolen worden gebruikt om foutopsporingsinformatie vast te houden.

"?" Het symbooltype is onbekend, of het bestandsformaat van het object is specifiek.

· De symboolnaam.

OPTIES


De lange en korte vormen van opties, hier weergegeven als alternatieven, zijn gelijkwaardig.

-A
-o
--print-bestandsnaam
Laat elk symbool voorafgaan door de naam van het invoerbestand (of archieflid) waarin het zich bevond
gevonden, in plaats van het invoerbestand slechts één keer te identificeren, vóór al zijn symbolen.

-a
--debug-syms
Toon alle symbolen, zelfs symbolen voor alleen debugger; normaal gesproken worden deze niet vermeld.

-B Hetzelfde als --format=bsd (voor compatibiliteit met de MIPS nm).

-C
--ontwarren[=stijl]
decoderen (ontmantelen) symboolnamen op laag niveau in namen op gebruikersniveau. Naast het verwijderen van eventuele
aanvankelijke onderstrepingsteken voorafgegaan door het systeem, dit maakt C++-functienamen leesbaar.
Verschillende compilers hebben verschillende mangling-stijlen. De optionele ontmantelingsstijl
argument kan worden gebruikt om een ​​geschikte demangling-stijl voor uw compiler te kiezen.

--geen-demangle
Ontwar de namen van symbolen op laag niveau niet. Dit is de standaardinstelling.

-D
--dynamisch
Geef de dynamische symbolen weer in plaats van de normale symbolen. Dit is alleen zinvol
voor dynamische objecten, zoals bepaalde typen gedeelde bibliotheken.

-f formaat
--formaat=formaat
Gebruik het uitvoerformaat formaat, wat "bsd", "sysv" of "posix" kan zijn. De standaard is
"bsd". Alleen het eerste teken van formaat is aanzienlijk; het kan zowel boven als zijn
kleine letters.

-g
--extern-alleen
Geef alleen externe symbolen weer.

-h
--help
Toon een overzicht van de opties om nm en verlaat.

-l
--lijn nummers
Gebruik voor elk symbool foutopsporingsinformatie om te proberen een bestandsnaam en regelnummer te vinden.
Zoek voor een gedefinieerd symbool het regelnummer van het adres van het symbool. Voor een
ongedefinieerd symbool, zoek naar het regelnummer van een verplaatsingsitem dat verwijst naar de
symbool. Als er informatie over het regelnummer kan worden gevonden, drukt u deze af na het andere symbool
informatie.

-n
-v
--numeriek sorteren
Sorteer symbolen numeriek op hun adres, in plaats van alfabetisch op hun
namen.

-p
--geen sortering
Doe geen moeite om de symbolen in willekeurige volgorde te sorteren; print ze in de volgorde waarin ze zijn aangetroffen.

-P
--draagbaarheid
Gebruik het POSIX.2 standaard uitvoerformaat in plaats van het standaardformaat. Gelijkwaardig aan
-f posix.

-r
--omgekeerd sorteren
Keer de volgorde van de sortering om (numeriek of alfabetisch); laat de laatste komen
kopen.

-S
--afdrukformaat
Print zowel de waarde als de grootte van gedefinieerde symbolen voor de "bsd" uitvoerstijl. Deze optie
heeft geen effect voor objectformaten die geen symboolgroottes opnemen, tenzij --grootte-sorteren
wordt ook gebruikt, in welk geval een berekende maat wordt weergegeven.

-s
--print-armmap
Neem bij het weergeven van symbolen van archiefleden de index op: een toewijzing (opgeslagen in de
archief door ar or ranlib) waarvan modules definities bevatten voor welke namen.

-t radix
--radix=radix
Te gebruiken radix als de radix voor het afdrukken van de symboolwaarden. Het moet zijn d voor decimaal, o
voor octaal, of x voor hexadecimaal.

-u
--undefined-only
Geef alleen ongedefinieerde symbolen weer (die buiten elk objectbestand staan).

-V
--versie
Toon het versienummer van nm en verlaat.

-X Deze optie wordt genegeerd voor compatibiliteit met de AIX-versie van nm. Het duurt een
parameter die de string moet zijn 32_64. De standaardmodus van AIX nm overeen met
-X 32, die niet wordt ondersteund door GNU nm.

--alleen-gedefinieerd
Geef alleen gedefinieerde symbolen weer voor elk objectbestand.

--inpluggen naam
Laad de plug-in genaamd naam om ondersteuning voor extra doeltypen toe te voegen. Deze optie is
alleen beschikbaar als de toolchain is gebouwd met plug-inondersteuning ingeschakeld.

--grootte-sorteren
Sorteer symbolen op grootte. De grootte wordt berekend als het verschil tussen de waarde van de
symbool en de waarde van het symbool met de eerstvolgende hogere waarde. Als de "bsd"-uitgang
formaat wordt gebruikt de grootte van het symbool wordt afgedrukt, in plaats van de waarde, en -S Dan moet je
worden gebruikt om zowel de grootte als de waarde af te drukken.

--special-syms
Geef symbolen weer die een doelspecifieke speciale betekenis hebben. Deze symbolen zijn:
meestal gebruikt door het doelwit voor een speciale verwerking en zijn normaal gesproken niet nuttig
indien opgenomen in de normale symboollijsten. Voor ARM-doelen is deze optie bijvoorbeeld:
zou de toewijzingssymbolen overslaan die worden gebruikt om overgangen tussen ARM-code, THUMB-code te markeren
en gegevens.

--synthetisch
Voeg synthetische symbolen toe aan de uitvoer. Dit zijn speciale symbolen gemaakt door de
linker voor verschillende doeleinden. Ze worden niet standaard weergegeven omdat ze geen deel uitmaken van
de originele broncode van het binaire bestand.

--doel=bfdnaam
Geef een andere objectcode-indeling op dan de standaardindeling van uw systeem.

@filet
Lees opdrachtregelopties van filet. De gelezen opties worden ingevoegd in plaats van de
origineel @filet optie. Indien filet niet bestaat, of niet kan worden gelezen, dan is de optie
wordt letterlijk behandeld en niet verwijderd.

opties in filet worden gescheiden door witruimte. Een witruimteteken kan worden opgenomen
in een optie door de hele optie tussen enkele of dubbele aanhalingstekens te plaatsen. Ieder
teken (inclusief een backslash) kan worden toegevoegd door het teken voor te zetten dat moet worden
inclusief backslash. De filet kan zelf extra @ bevattenfilet opties; ieder
dergelijke opties worden recursief verwerkt.

Gebruik aarch64-linux-gnu-nm online met onworks.net-services


Gratis servers en werkstations

Windows- en Linux-apps downloaden

 • 1
  formkiq-kern
  formkiq-kern
  FormKiQ Core is een Open Source-document
  Management Systeem (DMS), beschikbaar voor
  draaien als een headless software of met een
  webgebaseerde client, geïmplementeerd op uw
  Amazon wij...
  Formkiq core downloaden
 • 2
  blackfriday
  blackfriday
  Blackfriday is een Markdown-processor
  geïmplementeerd in Go. Het is paranoïde over
  zijn invoer (zodat u het veilig kunt invoeren
  door de gebruiker aangeleverde gegevens), het is snel, het
  ondersteunt...
  Blackfriday downloaden
 • 3
  QNAP NAS GPL-bron
  QNAP NAS GPL-bron
  GPL-bron voor QNAP Turbo NAS.
  Doelgroep: ontwikkelaars. Gebruikersomgeving:
  Webgebaseerd. Programmeertaal: C,
  Java. Categorieën:Systeem, Opslag,
  Besturingssysteem Ker...
  QNAP NAS GPL-bron downloaden
 • 4
  Vullingen
  Vullingen
  Vuls is open-source, zonder agenten
  kwetsbaarheidsscanner gebaseerd op:
  informatie van NVD, OVAL, etc. Vuls
  maakt gebruik van meerdere kwetsbaarheidsdatabases
  NVD, JVN, OVAAL, RHSA...
  Vuls downloaden
 • 5
  Grondig schoon
  Grondig schoon
  Een Kotlin-script dat alle builds nukes maakt
  caches van Gradle/Android-projecten.
  Handig als Gradle of de IDE je dat toestaan
  omlaag. Het script is getest
  macOS, maar ...
  Deep clean downloaden
 • 6
  Eclipse Checkstyle-plug-in
  Eclipse Checkstyle-plug-in
  De Eclipse Checkstyle-plug-in
  integreert de Checkstyle Java-code
  auditor in de Eclipse IDE. De
  plug-in geeft real-time feedback aan
  de gebruiker over geweld...
  Eclipse Checkstyle plug-in downloaden
 • 7
  AstrOrzPlayer
  AstrOrzPlayer
  AstrOrz Player is een gratis mediaspeler
  software, deels gebaseerd op WMP en VLC. De
  speler is in een minimalistische stijl, met
  meer dan tien themakleuren, en kan ook
  b ...
  AstrOrzPlayer downloaden
 • Meer "

Linux-commando's

Ad