het EngelsFransSpaans

Servers draaien | Ubuntu > | Fedora > |


OnWorks-favicon

echoscu - Online in de cloud

Voer echoscu uit in de gratis hostingprovider van OnWorks via Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator of MAC OS online emulator

Dit is de opdracht echoscu die kan worden uitgevoerd in de gratis hostingprovider van OnWorks met behulp van een van onze meerdere gratis online werkstations zoals Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator of MAC OS online emulator

PROGRAMMA:

NAAM


echoscu - DICOM-verificatie (C-ECHO) SCU

KORTE INHOUD


echoscu [opties] peer-poort

PRODUCTBESCHRIJVING


Het echoscu applicatie implementeert een Service Class User (SCU) voor de Verificatie SOP
Klas. Het stuurt een DICOM C-ECHO-bericht naar een Service Class Provider (SCP) en wacht op a
antwoord. De applicatie kan worden gebruikt om de basis DICOM-connectiviteit te verifiëren.

PARAMETERS


peer-hostnaam van DICOM-peer

poort tcp/ip poortnummer van peer

OPTIES


algemeen opties
-h --help
print deze helptekst en sluit af

--versie
versie-informatie afdrukken en afsluiten

--argumenten
druk uitgebreide opdrachtregelargumenten af

-q --stil
stille modus, print geen waarschuwingen en fouten

-v --verbose
uitgebreide modus, afdrukverwerkingsdetails

-d --debug
foutopsporingsmodus, foutopsporingsinformatie afdrukken

-ll --log-niveau [l]evel: tekenreeksconstante
(fataal, fout, waarschuwen, info, debuggen, traceren)
gebruik niveau l voor de logger

-lc --log-config [f]bestandsnaam: string
gebruik configuratiebestand f voor de logger

netwerk opties
titels van toepassingsentiteiten:

-aet --aetitle [a]etitle: string
mijn aanroepende AE-titel instellen (standaard: ECHOSCU)

-aec --call [a]etitle: string
set genaamd AE titel van peer (standaard: ANY-SCP)

foutopsporing bij associatieonderhandeling:

-pts --propose-ts [n]nummer: geheel getal (1..33)
n overdrachtsyntaxis voorstellen

-ppc --propose-pc [n]nummer: geheel getal (1..128)
presentatiecontexten voorstellen

andere netwerkopties:

-to --timeout [s]econds: geheel getal (standaard: onbeperkt)
time-out voor verbindingsverzoeken

-ta --acse-timeout [s]econds: geheel getal (standaard: 30)
time-out voor ACSE-berichten

-td --dimse-timeout [s]econds: geheel getal (standaard: onbeperkt)
time-out voor DIMSE-berichten

-pdu --max-pdu [n] aantal bytes: geheel getal (4096..131072)
stel max ontvangst pdu in op n bytes (standaard: 16384)

--repeat [n]nummer: geheel getal
herhaal n keer

--afbreken
de associatie afbreken in plaats van deze vrij te geven

vervoeren lagen veiligheid (TLS) opties
transport protocol stapel:

-tls --disable-tls
gebruik normale TCP/IP-verbinding (standaard)

+tls --enable-tls [p]rivate-sleutelbestand, [c]ertificate-bestand: string
gebruik een geverifieerde beveiligde TLS-verbinding

+tla --anonymous-tls
gebruik beveiligde TLS-verbinding zonder certificaat

wachtwoord voor privésleutel (alleen met --enable-tls):

+ps --std-passwd
gebruiker vragen wachtwoord in te typen op stdin (standaard)

+pw --use-passwd [p]assword: string
gebruik opgegeven wachtwoord

-pw --null-passwd
gebruik lege string als wachtwoord

sleutel en certificaat bestandsformaat:

-pem --pem-toetsen
lees sleutels en certificaten als PEM-bestand (standaard)

-der --der-toetsen
lees sleutels en certificaten als DER-bestand

certificeringsinstantie:
+cf --add-cert-file [c]ertificate bestandsnaam: string
certificaatbestand toevoegen aan lijst met certificaten

+cd --add-cert-dir [c]ertificate directory: string
certificaten in d toevoegen aan lijst met certificaten

cijferreeks:

+cs --cipher [c]iphersuite naam: string
voeg ciphersuite toe aan lijst van onderhandelde suites

+dp --dhparam [f]bestandsnaam: string
lees DH-parameters voor DH/DSS-coderingssuites

pseudo-willekeurige generator:

+rs --seed [f]bestandsnaam: string
seed-willekeurige generator met inhoud van f

+ws --write-seed
schrijf gewijzigde seed terug (alleen met --seed)

+wf --write-seed-file [f]bestandsnaam: string (alleen bij --seed)
schrijf gewijzigde seed naar bestand f

peer-authenticatie:

-rc --require-peer-cert
verifieer peer-certificaat, mislukken indien afwezig (standaard)

-vc --verify-peer-cert
verifieer peer-certificaat indien aanwezig

-ic --neger-peer-cert
verifieer peer-certificaat niet

OPMERKINGEN


DICOM Overeenstemming
Het echoscu applicatie ondersteunt de volgende SOP-klassen als SCU:

VerificatieSOPClass 1.2.840.10008.1.1

Tenzij de --voorstel-ts optie wordt gebruikt, zal de echoscu-toepassing alleen de
overdracht syntaxis

LittleEndianImplicitTransferSyntax 1.2.840.10008.1.2

LOGGEN


Het niveau van de logboekuitvoer van de verschillende opdrachtregelprogramma's en onderliggende bibliotheken kan
door de gebruiker worden opgegeven. Standaard worden alleen fouten en waarschuwingen naar de standaard geschreven
foutstroom. Optie gebruiken: --uitgebreid ook informatieve berichten zoals verwerkingsdetails
zijn gerapporteerd. Optie --debug kan worden gebruikt om meer details te krijgen over de interne activiteit,
bijvoorbeeld voor foutopsporingsdoeleinden. Andere logniveaus kunnen worden geselecteerd met optie --log-
niveau. in --stil modus worden alleen fatale fouten gerapporteerd. In zulke zeer ernstige foutgebeurtenissen,
de toepassing wordt meestal beëindigd. Voor meer details over de verschillende logniveaus,
zie documentatie van module 'oflog'.

In het geval dat de logoutput naar een bestand moet worden geschreven (optioneel met logfile-rotatie),
naar syslog (Unix) of de gebeurtenislogboek (Windows) optie --log-config kan worden gebruikt. Dit
configuratiebestand maakt het ook mogelijk om alleen bepaalde berichten naar een bepaalde uitvoer te leiden
stream en voor het filteren van bepaalde berichten op basis van de module of applicatie waar ze
worden gegenereerd. Een voorbeeldconfiguratiebestand vindt u in /logger.cfg.

COMMAND LINE


Alle opdrachtregelprogramma's gebruiken de volgende notatie voor parameters: vierkante haken omsluiten
optionele waarden (0-1), drie volgpunten geven aan dat meerdere waarden zijn toegestaan
(1-n), een combinatie van beide betekent 0 tot n waarden.

Opdrachtregelopties worden onderscheiden van parameters door een voorlopend '+'- of '-'-teken,
respectievelijk. Gewoonlijk zijn de volgorde en positie van de opdrachtregelopties willekeurig
kan overal verschijnen). Als opties elkaar echter uitsluiten, is de meest rechtse verschijning
is gebruikt. Dit gedrag komt overeen met de standaard evaluatieregels van gewone Unix-shells.

Bovendien kunnen een of meer opdrachtbestanden worden opgegeven met een '@'-teken als voorvoegsel voor
de bestandsnaam (bijv @command.txt). Zo'n commandoargument wordt vervangen door de inhoud van
het corresponderende tekstbestand (meerdere spaties worden behandeld als een enkel scheidingsteken tenzij
ze verschijnen tussen twee aanhalingstekens) voorafgaand aan elke verdere evaluatie. Houd er rekening mee dat:
een commandobestand kan geen ander commandobestand bevatten. Deze eenvoudige maar effectieve aanpak
maakt het mogelijk om veelvoorkomende combinaties van opties/parameters samen te vatten en vermijdt langdradig en
verwarrende opdrachtregels (een voorbeeld wordt gegeven in bestand /dumppat.txt).

MILIEU


Het echoscu hulpprogramma zal proberen om DICOM-gegevenswoordenboeken te laden die zijn gespecificeerd in de
DCMDICTPATH omgevingsvariabele. Standaard, dwz als de DCMDICTPATH variabele omgeving
is niet ingesteld, het bestand /dicom.dic wordt geladen tenzij het woordenboek is gebouwd
in de toepassing (standaard voor Windows).

Het standaardgedrag moet de voorkeur hebben en de DCMDICTPATH alleen omgevingsvariabele
gebruikt wanneer alternatieve gegevenswoordenboeken vereist zijn. De DCMDICTPATH variabele omgeving
heeft hetzelfde formaat als de Unix-shell PATH variabele in dat een dubbele punt (':') scheidt
inzendingen. Op Windows-systemen wordt een puntkomma (';') als scheidingsteken gebruikt. Het datadictionary
code zal proberen om elk bestand te laden dat is gespecificeerd in de DCMDICTPATH omgevingsvariabele. Het
is een fout als er geen datadictionary kan worden geladen.

COPYRIGHT


Copyright (C) 1994-2014 door OFFIS eV, Escherweg 2, 26121 Oldenburg, Duitsland.

Gebruik echoscu online met onworks.net-services


Ad


Ad