het EngelsFransSpaans

Servers draaien | Ubuntu > | Fedora > |


OnWorks-favicon

winedbg - Online in de cloud

Voer winedbg uit in OnWorks gratis hostingprovider via Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator of MAC OS online emulator

Dit is het commando winedbg dat kan worden uitgevoerd in de gratis hostingprovider van OnWorks met behulp van een van onze meerdere gratis online werkstations zoals Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator of MAC OS online emulator

PROGRAMMA:

NAAM


winedbg - Wijn debugger

KORTE INHOUD


wijndbg [ opties ] [ programma naam [ programma_argumentenwpid ]

wijndbg --gdb [ opties ] [ programma naam [ programma_argumentenwpid ]

wijndbg --auto wpid

wijndbg --minidump [ bestand.mdmp ] wpid

wijndbg bestand.mdmp

PRODUCTBESCHRIJVING


wijndbg is een debugger voor Wine. Het staat toe:
+ debuggen van native Win32-applicaties
+ debuggen van Winelib-toepassingen
+ een vervanger zijn voor Dr Watson

MODES


wijndbg kan in vijf standen worden gebruikt. Het eerste argument voor het programma bepaalt de modus
winedbg zal binnenlopen.

verzuim
Zonder enige expliciete modus is dit standaard wijndbg bedrijfsmodus. wijndbg wil
fungeren als front-end voor de gebruiker.

--gdb wijndbg zal worden gebruikt als een proxy voor gdb. gdb zal de front-end zijn voor commando
behandeling, en wijndbg zal alle foutopsporingsverzoeken van gdb naar de Win32 API's.

--auto Deze modus wordt gebruikt wanneer: wijndbg is opgezet in AeDebug registervermelding als standaard
debugger. wijndbg geeft dan basisinformatie over een crash weer. Dit is handig
voor gebruikers die een crash niet willen debuggen, maar eerder relevante informatie willen verzamelen
over de crash die naar de ontwikkelaars moet worden verzonden.

--minidump
Deze modus is vergelijkbaar met de --auto één, behalve dat in plaats van het afdrukken van de
informatie op het scherm (als --auto doet), wordt het opgeslagen in een minidump-bestand. De
naam van het bestand wordt ofwel doorgegeven op de opdrachtregel, ofwel gegenereerd door WijnDbg wanneer
er wordt geen gegeven. Dit bestand kan later opnieuw worden geladen in wijndbg voor verder
examen.

bestand.mdmp
In deze modus wijndbg herlaadt de status van een debuggee die is opgeslagen in a
minidump-bestand. Zie ofwel de minidump commando hieronder, of de --minidump mode.

OPTIES


Wanneer binnen verzuim modus zijn de volgende opties beschikbaar:

--opdracht snaar
wijndbg zal het commando uitvoeren snaar alsof het is ingetoetst op de windbg-opdrachtregel,
en zal dan uitgaan. Dit kan handig zijn om de pid van lopende processen te krijgen
(winedbg --commando "info proc").

--het dossier bestandsnaam
wijndbg zal de lijst met opdrachten in de bestandsnaam uitvoeren alsof ze
zijn ingetoetst op de windbg-opdrachtregel, en zal dan afsluiten.

Wanneer binnen gdb proxy-modus zijn de volgende opties beschikbaar:

--no-start
gdb wordt niet automatisch gestart. Relevante informatie om te starten gdb zijn
op het scherm afgedrukt. Dit is op de een of andere manier handig als u het niet direct gebruikt gdb maar sommige
grafische front-ends, zoals ddd or kgbd.

--met-xterm
Dit wordt uitgevoerd gdb in zijn eigen xterm in plaats van de huidige Unix-console te gebruiken voor
tekstuele weergave.

In alle modi wordt de rest van de opdrachtregel, wanneer deze wordt doorgegeven, gebruikt om te bepalen welke
programma's, indien aanwezig, moeten debuggen:

programma naam
Dit is de naam van een uitvoerbaar bestand dat moet worden gestart voor een foutopsporingssessie. wijndbg wil
daadwerkelijk een proces maken met dit uitvoerbare bestand. Indien programma's_argumenten Ook
gegeven, zullen ze worden gebruikt als argumenten voor het maken van het te debuggen proces.

wpid wijndbg zal hechten aan het proces dat Windows pid is wpid. Gebruik de info proc
bevel binnen wijndbg om lopende processen en hun Windows-pids weer te geven.

verzuim
Als er niets is opgegeven, gaat u naar de debugger zonder enige uitvoering of bijlage
Verwerken. Je zult het werk zelf moeten doen.

COMMANDO'S


Standaard mode, en terwijl herladen a minidump file:
De meeste commando's die worden gebruikt in wijndbg zijn vergelijkbaar met die van gdb. Raadpleeg de gdb
documentatie voor wat meer details. Zie de gdb verschillen sectie later om een
lijst met variaties van gdb commando's.

Misc. commando's

afbreken Breekt de debugger af.

ophouden Sluit de foutopsporing af.

hechten N
Aan een wijnproces koppelen (N is de Windows-ID, numeriek of hexadecimaal). ID's kunnen zijn:
verkregen met behulp van de info Dit proces opdracht. Merk op info Dit proces commando keert terug
hexadecimale waarden

DETACH Loskoppelen van een wijnproces.

Help commando's

hulp Drukt wat hulp af bij de commando's.

hulp info
Drukt wat hulp af bij info-opdrachten

Stroom onder controle te houden commando's

cont Ga door met de uitvoering tot het volgende onderbrekingspunt of de volgende uitzondering.

passeren Geef de uitzonderingsgebeurtenis door aan de filterketen.

stap Ga door met de uitvoering tot de volgende C-regel code (voert functieaanroep in)

volgende Ga door met de uitvoering tot de volgende C-regel code (voert geen functie-aanroep in)

stepi Voer volgende montage-instructie uit (voert functieaanroep in)

volgende Voer de volgende montage-instructie uit (gaat geen functieaanroep in)

afmaken Uitvoeren totdat terugkeer van de huidige functie is bereikt.

cont, stap, volgende, stepi, volgende kan worden gefixeerd door een getal (N), wat betekent dat het commando
moet N keer worden uitgevoerd voordat de besturing wordt teruggegeven aan de gebruiker.

breekpunten, bewakingspunten

in staat stellen N
Activeert (break|watch)-punt N

'disable' N
Schakelt (break|watch)-punt uit N

verwijderen N
Verwijdert (break|watch)-punt N

cond N Verwijdert elke bestaande voorwaarde tot (break|watch)-punt N

cond N uitdrukken
Voegt voorwaarde toe uitdrukken naar (break|watch)-point N. uitdrukken wordt geëvalueerd elke keer dat de
(break|watch)-punt is geraakt. Als het resultaat een nulwaarde is, is het breekpunt dat niet
veroorzaakt.

breken * N
Voegt een onderbrekingspunt toe aan het adres N

breken id
Voegt een breekpunt toe aan het adres van symbool id

breken id N
Voegt een breekpunt toe aan de regel N binnen symbool id.

breken N
Voegt een breekpunt toe op regel N van het huidige bronbestand.

breken Voegt een onderbrekingspunt toe aan het huidige pc-adres.

horloge * N
Voegt een wachtcommando (bij schrijven) toe aan adres N (op 4 bytes).

horloge id
Voegt een wachtcommando toe (bij schrijven) op het adres van symbol id. Maat is afhankelijk van maat
of id.

rwatch * N
Voegt een wachtcommando (bij lezen) toe aan adres N (op 4 bytes).

rwatch id
Voegt een wachtcommando toe (bij lezen) op het adres van symbol id. Grootte is afhankelijk van de maat van
id.

info breken
Toont alle (break|watch)-punten (met hun status).

U kunt het symbool gebruiken: Ingangspunt om te staan ​​voor het ingangspunt van de Dll.

Bij het instellen van een (break|watch)-punt door id, als het symbool niet kan worden gevonden (bijvoorbeeld de
symbool is opgenomen in een nog niet geladen module), wijndbg zal de naam herinneren van de
symbool en zal proberen het breekpunt in te stellen telkens wanneer een nieuwe module wordt geladen (totdat het
lukt).

Opstapelen manipulatie

bt Aanroepende stapel van de huidige thread afdrukken.

bt N Print aanroepende stapel thread van ID N. Let op: dit verandert niets aan de positie van
het huidige frame zoals gemanipuleerd door de up & dn commando's).

up Gaat één frame omhoog in de stapel van de huidige thread

up N Gaat omhoog N frames in de stapel van de huidige thread

dn Gaat één frame omlaag in de stapel van de huidige thread

dn N Gaat omlaag N frames in de stapel van de huidige thread

omlijsting N
Sets N als het huidige frame voor de stapel van de huidige thread.

info lokale bevolking
Drukt informatie af over lokale variabelen voor het huidige functieframe.

Directory & (bron) filet manipulatie

tonen dir
Drukt de lijst met mappen af ​​waar naar bronbestanden wordt gezocht.

dir padnaam
Voegt padnaam naar de lijst met mappen waar de bronbestanden moeten worden gezocht

dir Verwijdert de lijst met mappen waar de bronbestanden moeten worden gezocht

symbolfile padnaam
Laadt extern symbooldefinitiebestand padnaam

symbolfile padnaam N
Laadt extern symbooldefinitiebestand padnaam (een compensatie toepassen van N naar
adressen)

lijst Toont 10 bronregels vooruit vanaf de huidige positie.

lijst - Toont 10 bronregels achteruit vanaf de huidige positie

lijst N Geeft 10 bronregels weer van regel N in huidig ​​bestand

lijst padnaam:N
Geeft 10 bronregels weer van regel N in bestand padnaam

lijst id
Geeft 10 bronfuncties weer id

lijst * N
Geeft 10 bronregels van adres weer N

U kunt het einddoel specificeren (om de waarde van 10 regels te wijzigen) met het scheidingsteken ','. Voor
voorbeeld:

lijst 123, 234
geeft bronregels weer van regel 123 tot regel 234 in het huidige bestand

lijst foo.c:1,56
geeft bronregels weer van regel 1 tot en met 56 in bestand foo.c

Display

Een weergave is een uitdrukking die wordt geëvalueerd en afgedrukt na de uitvoering van een willekeurige wijndbg
opdracht.

tonen

info tonen
Geeft een overzicht van de actieve schermen

tonen uitdrukken
Voegt een weergave toe voor expressie uitdrukken

tonen /fmt uitdrukken
Voegt een weergave toe voor expressie uitdrukken. Afdrukken geëvalueerd uitdrukken wordt gedaan met behulp van de gegeven
formaat (zie print commando voor meer over formaten)

del tonen N

niet weergeven N
Verwijdert weergave N

demontage

disas Demonteren vanuit huidige positie

disas uitdrukken
Demonteren van adres uitdrukken

disas uitdrukken,uitdrukken
Demonteert code tussen adressen gespecificeerd door de twee uitdrukkingen

Geheugen (lezing, schrijven, typen)

x uitdrukken Onderzoekt geheugen op adres uitdrukken

x /fmt uitdrukken
Onderzoekt geheugen op adres uitdrukken formaat gebruiken fmt

print uitdrukken
Drukt de waarde af van uitdrukken (mogelijk met behulp van het type)

print /fmt uitdrukken
Drukt de waarde af van uitdrukken (mogelijk met behulp van het type)

reeks var = uitdrukken
Schrijft de waarde van uitdrukken in var variabele

wat is uitdrukken
Drukt de uitdrukking van het C-type af uitdrukken

fmt is een van beide letter or tellen letter, Waar letter kan zijn:

s een ASCII-tekenreeks

ua UTF16 Unicode-tekenreeks

i instructies (demonteren)

x 32-bits niet-ondertekend hexadecimaal geheel getal

d 32-bits decimaal geheel getal met teken

w 16-bits hexadecimaal geheel getal

c-teken (alleen afdrukbare 0x20-0x7f worden daadwerkelijk afgedrukt)

b 8-bits hexadecimaal geheel getal

g Win32 GUID

Uitdrukkingen

Uitdrukkingen in Wine Debugger zijn meestal geschreven in een C-vorm. Er zijn er echter een paar
verschillen:

Identifiers kunnen een '!' op hun naam. Dit maakt het voornamelijk mogelijk om een ​​module te specificeren
waar de ID vandaan moet worden gezocht, bijv GEBRUIKER32!CreateWindowExA.

In een cast-bewerking, wanneer u een structuur of een unie opgeeft, moet u de struct . gebruiken
of union-sleutelwoord (zelfs als uw programma een typedef gebruikt).

Bij het specificeren van een identifier, als er meerdere symbolen met deze naam bestaan, zal de debugger:
vraag om het symbool dat u wilt gebruiken. Pak degene die je wilt uit het nummer.

Misc.

minidump bestand.mdmp slaat de debugging-context van de debuggee op in een minidump-bestand met de naam
bestand.mdmp.

Informatie on Wijn binnenwerk

info klasse
Geeft een overzicht van alle Windows-klassen die zijn geregistreerd in Wine

info klasse id
Drukt informatie af over Windows-klasse id

info deel
Geeft een overzicht van alle dynamische bibliotheken die in het foutopsporingsprogramma zijn geladen (inclusief .so
bestanden, NE en PE DLL's)

info deel N
Print informatie over module op adres N

info register
Drukt de waarde van de CPU-registers af

info alle regs
Drukt de waarde van de CPU- en Floating Point-registers af

info segment
Toont alle toegewezen segmenten (alleen i386)

info segment N
Drukt informatie op segment af N (alleen i386)

info stack
Drukt de waarden bovenop de stapel af

info kaart
Geeft een overzicht van alle virtuele toewijzingen die door het foutopsporingsprogramma worden gebruikt

info kaart N
Geeft een overzicht van alle virtuele toewijzingen die worden gebruikt door het programma van Windows pid N

info wnd
Geeft de vensterhiërarchie weer vanaf het bureaubladvenster

info wnd N
Drukt informatie af van het venster van het handvat: N

info Dit proces
Toont alle w-processen in Wine-sessie

info draad
Toont alle w-threads in Wine-sessie

info omlijsting
Geeft de uitzonderingsframes weer (vanaf het huidige stapelframe). U kunt ook passeren,
als optioneel argument, een thread-ID (in plaats van de huidige thread) om zijn . te onderzoeken
uitzonderingskaders.

Foutopsporingsberichten kunnen worden in- en uitgeschakeld terwijl u debugt met behulp van de reeks bevel, maar
alleen voor kanalen die zijn geïnitialiseerd met de WIJNBUG variabele omgeving.

reeks waarschuwen + winnen
Schakelt waarschuwing in winnen kanaal

reeks + winnen
Schakelt waarschuwing/fixme/err/trace on . in winnen kanaal

reeks - winnen
Schakelt waarschuwing/fixme/err/trace on . uit winnen kanaal

reeks repareer mij - allen
Zet fixme-klasse op alle kanalen uit

GDB modus:
Zie het gdb documentatie voor alle gdb commando's.

Er zijn echter enkele Wine-extensies beschikbaar via de controleren opdracht:

controleren wnd
Toont alle vensters in de Wine-sessie

controleren proc
Geeft een overzicht van alle processen in de Wine-sessie

controleren Lid
Geeft geheugentoewijzing van foutopsporingsproces weer

automobiel en minidump modi:
Aangezien er geen gebruikersinvoer mogelijk is, zijn er geen commando's beschikbaar.

MILIEU


WINE_GDB
Bij gebruik in gdb proxy-modus, WINE_GDB specificeert de naam (en het pad) van de
uitvoerbaar te gebruiken voor gdb. "gdb" wordt standaard gebruikt.

AUTEURS


De eerste versie is geschreven door Eric Youngdale.

Zie Wine-ontwikkelaarslijst voor de rest van de bijdragers.

Winedbg online gebruiken met onworks.net-services


Ad


Ad