angielskifrancuskiniemieckiwłoskiportugalskirosyjskihiszpański

Ulubiona usługa OnWorks

3dsdump — online w chmurze

Uruchom 3dsdump u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie 3dsdump, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


3dsdump — wyświetla informacje o wewnętrznej strukturze pliku 3DS.

STRESZCZENIE


3dsdump [opcje] nazwa pliku [opcje]

OPIS


3dsdump to narzędzie służące do wyświetlania informacji o wewnętrznej strukturze
Plik 3DS.

OPCJE


3dsdump akceptuje następujące opcje:

-h/--pomoc
Ta pomoc

-m/--materiały
Zrzuć materiały

-t/--trimesze
Zrzuć siatki

-i/--instancja
Zrzuć instancje siatki

-c/--kamery
Zrzuć kamery

-l/--światła
Światła zrzutu

-n/--węzły
Zrzut hierarchii węzłów

PRAWA AUTORSKIE


Ten program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go redystrybuować i/lub modyfikować na warunkach
Powszechna Licencja Publiczna GNU opublikowana przez Free Software Foundation; albo
wersja 2 Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolna nowsza wersja.

Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie przydatny, ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI;
bez dorozumianej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
Więcej szczegółów znajdziesz w Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

Wraz z tym programem powinieneś otrzymać kopię Powszechnej Licencji Publicznej GNU;
jeśli nie, napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139,
USA.

Korzystaj z 3dsdump online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad

Najnowsze programy online dla systemów Linux i Windows