angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

fst-parse2 - Online w chmurze

Uruchom fst-parse2 u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie fst-parse2, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu darmowych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


fst-parse2 - analizuje wejście z rurociągiem przetworników

STRESZCZENIE


fst-parse2 file1 [ filet [ filet ] ]

OPCJE


-t filet
dodaj przetwornik przechowywany w filet na końcu rurociągu.

-h drukowanie informacji o użytkowaniu.

-q tryb cichy

-d tryb debugowania

OPIS


fst-parse2 jest podobne do parsowanie fst ale drukuje przetwornik wynikający z
złożenie ciągu wejściowego z przetwornikiem(-ami) argumentu zamiast ciągu
ciągi analizy.

Użyj fst-parse2 online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad