angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

ift-extract - Online w chmurze

Uruchom ift-extract u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie ift-extract, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online systemu Windows lub emulator online systemu Mac OS

PROGRAM:

IMIĘ


ift-extract.info - ift-extract.info

Wbudowany iSight firmware ekstraktor i Patcher


ift-extract wyodrębnij wbudowane oprogramowanie układowe iSight ze sterownika Apple i załataj je, aby uniknąć
kilka błędów. Oprogramowanie układowe jest wtedy gotowe do załadowania do chipa za pomocą ift-load.

* Menu:

Znajdowanie sterownika Apple: patrz „Sterownik”

Opcje wiersza poleceń: zobacz „Opcje”

Zobacz także „Kopiowanie”

1 Odkrycie die,en Apple kierowca
ift-extract extract Wbudowane oprogramowanie układowe iSight ze sterownika Apple iSight. Ten sterownik jest
zlokalizowany w
/System/Biblioteka/Rozszerzenia/IOUSBFamily.kext/Zawartość/Wtyczki/AppleUSBVideoSupport.kext/Zawartość/MacOS/AppleUSBVideoSupport
na partycji głównej Mac OS X.

Istnieje kilka wersji tego sterownika w zależności od wersji sterownika lub architektury hosta
(PowerPC lub x86). Zatem ift-extract musi określić znać wariant sterownika w kolejności
aby poprawnie wyodrębnić oprogramowanie układowe.

Każdy plik AppleUSBVideoSupport, począwszy od tych dostarczonych z iMac G5 iSight, musi działać.
Jeśli nie, zgłoś nieznany AppleUSBVideoSupport na adres e-mail bugreport z komputerem
typ i wersja OS X.

2 komenda linia Opcje
`-a' '--apple-driver' Nazwa pliku sterownika Apple, w którym należy wyodrębnić oprogramowanie układowe.

`-d' '--katalog wyjściowy' Katalog, w którym należy wyprowadzić oprogramowanie sprzętowe. Domyślnie do
/ lib / oprogramowanie układowe.

`-f' '--Nazwa pliku wyjściowego' Nazwa wyjściowego oprogramowania układowego. Domyślnie isight.fw

`-?' '--help' Wyświetla pomoc dotyczącą opcji i zakończ.

Ponieważ ift-extract domyślnie wysyła oprogramowanie układowe do /lib/firmware/isight.fw, upewnij się, że
masz do tego prawo.

3 Kopiowanie
isight-firmware-tools to projekt opracowany przez firmę A~Xtienne Bersac na podstawie pracy
Ronald S. Bultje, Johannes Berg i Ivan N. Zlatev.

Ten podręcznik został napisany przez A~Xtienne Bersac.

Prawa autorskie (C) 2007 A~Xtienne Bersacbersace@gmail.com>

Użyj ift-extract online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad