angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

install-menu - Online w chmurze

Uruchom menu instalacji u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to menu instalacji poleceń, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online systemu Windows lub emulator online systemu Mac OS

PROGRAM:

IMIĘ


install-menu - Przetwarzaj metodę menu i generuj pliki menu dla menedżera okien lub
aplikacja obsługująca menu.

OPIS


menu aktualizacji(1) oblicza listę wpisów w menu i przekazuje ją kolejno do menu
metody w /etc/menu-metody/. Zadaniem metod menu jest generowanie menu dla
określony menedżer okien. menu instalacji zapewnia ogólny i konfigurowalny sposób na zrobienie tego.
Dokumentacja menu instalacji język definicji jest dostępny w menu Debiana
podręcznik, kopia lokalna dostępna w /usr/share/doc/menu/html.

STRESZCZENIE


menu instalacji [-vh] [--usunąć]

Czytaj wpisy menu ze standardowego wejścia w menu aktualizacji -- stdout formatować i generować pliki menu za pomocą
określoną metodę menu.

Zwykle używane w skryptach metod menu jako #! /usr/bin/instalacja-menu.

OPCJE


-h,--pomoc
Pokaż komunikat pomocy i wyjdź.

--usunąć
Usuń pliki menu zamiast je generować.

-v,--verbose
Wyświetlaj komunikaty o tym, co robi program.

KOPIOWANIE


menu instalacji jest rozpowszechniany na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU w wersji 2 lub
(do wyboru) dowolna późniejsza wersja.

Użyj menu instalacji online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad