angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

jsonclient - Online w chmurze

Uruchom jsonclient u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie jsonclient, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


jsonclient - Polecenie powłoki do wykonywania żądań HTTP/JSON przy użyciu Rubiego jsonclient

STRESZCZENIE


jsonclient [parametry]

jsonclient

OPIS


Ten program jest przykładem/towarzyszem modułu Ruby jsonclient, ale może być używany jako
kompletny samodzielny klient HTTP/JSON.

W przypadku wywołania z metodą i identyfikatorem URI, określony identyfikator URI zostanie zażądany za pośrednictwem metody
podane ze swojego serwera. Dozwolone metody to głowa, otrzymać, pisać, położyć, usunąć, Opcje,
propind, proppatch i wyśledzić.

Parametry można określić jako trzeci parametr i zostaną one odpowiednio dostarczone (tj
dołączone do identyfikatora URI po ? znak, jeśli metoda to otrzymać, ale jako wysłana treść, jeśli
metoda jest pisać)

Należy pamiętać, że nie są sprawdzane, czy żądane parametry mają sens w
kontekst, w którym są określone, są po prostu wysyłane w stanie, w jakim są.

$ jsonclient pobierz https://www.google.co.jp/ q=ruby

Jeśli nie określono żadnych parametrów, interaktywny Ruby (Irb) sesja zostanie otwarta, wiążąca
obiekt JSONClient jako „self”. Następnie możesz wywołać metody instancji JSONClient, takie jak:

$ jsonclient
>> pobierz "https://www.google.co.jp/", :q => :ruby

JSONclient wydrukuje `wiredump' twojego żądania (to znaczy komendy wysłane do
serwer przez HTTP), następnie nagłówki żądania, a na końcu wynik.

OPCJE


AUTORSKI


Gunnar Wolfgwolf@debian.org>, Hleb Wałoszka375gnu@gmail.com>

UWAGI


Ta strona podręcznika została napisana przez Gunnara Wolfgwolf@debian.org> i Hleb Wałoszka
<375gnu@gmail.com> dla projektu Debian, ale mogą być swobodnie używane przez innych.

To jest darmowa dokumentacja; możesz go redystrybuować i/lub modyfikować na warunkach
Powszechna Licencja Publiczna GNU opublikowana przez Free Software Foundation; albo
wersja 2 Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolna nowsza wersja.

2015-08-17 jsonclient(1)

Korzystaj z jsonclient online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad