angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

kdb-test - Online w chmurze

Uruchom kdb-test u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

To jest polecenie kdb-test, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu darmowych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


kdb-test - Uruchom test(y) w bazie danych kluczy

STRESZCZENIE


kdb test [ ...]

gdzie ścieżka to ścieżka do klucza, pod którym użytkownik chce przeprowadzić test. Opcja
Nazwa testu argument jest używany do określenia testów do uruchomienia. Aby przeprowadzić wiele testów, każdy
powinien być nazwany ze spacją na końcu.
Jeśli nie Nazwa testu zostanie podana, wszystkie testy zostaną uruchomione.

OPIS


To polecenie służy do uruchamiania części lub całości zestawu testów bazy danych kluczy.
Testy te pozwalają użytkownikowi zweryfikować, czy backend jest w stanie przechowywać i pobierać
wszelkiego rodzaju klucze i wartości konfiguracyjne.

Dostępne są następujące testy: podstawowe umlauty łańcuchowe nazewnictwo binarne meta

OPCJE


-H, --help
Pokaż stronę podręcznika.

-V, --wersja
Informacje o wersji do druku.

PRZYKŁADY


Aby uruchomić wszystkie testy poniżej użytkownik/przykład/testy klawisz:
kdb test użytkownik/przykład/testy

Aby uruchomić dwójkowy i nazywania testy:
kdb test użytkownik/przykład/testy dwójkowy nazywania

Listopad 2015 TEST KDB(1)

Korzystaj z kdb-test online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad