angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

mffm-timecode — online w chmurze

Uruchom kod czasowy mffm u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

To jest polecenie mffm-timecode, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu bezpłatnych internetowych stacji roboczych, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


timecode - pliki nagłówkowe do obsługi danych multimedialnych i kodu czasowego

STRESZCZENIE


Timecode ...

OPIS


Timecode Jest wielofunkcyjnym zestawem plików nagłówkowych C++, które pozwalają na obsługę multimediów
dane bez martwienia się o kod czasowy. Kod czasowy może być określony w dowolnym dowolnym
Formularz. Dzieje się tak, ponieważ istnieje dowolna liczba pól z arbitralnymi limitami. Kod czasowy
można przekonwertować na postać całkowitą lub z powrotem. Pozwala to na przeciążanie operatorów matematycznych języka C++.
W przypadku strumieni multimedialnych, które są 1D, takich jak audio, zapewniony jest filtr typu II. Do
dalsze informacje znajdują się w dokumentacji.

Użyj mffm-timecode online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad