angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

weechat - Online w chmurze

Uruchom weechat u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie weechat, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu darmowych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


weechat - rozszerzalny klient czatu

STRESZCZENIE


weechat [-a|--no-connect] [-d|--dir ] [-p|--no-plugin] [-r|--run-command ] [-s|--no-script] [--upgrade] [wtyczka:opcja...]
weechat [-c|--kolory]
weechat [-h|--pomoc]
weechat [-l|--licencja]
weechat [-v|--wersja]

OPIS


WeeChat (Wee Enhanced Environment for Chat) to darmowy klient czatu, szybki i lekki,
przeznaczony dla wielu systemów operacyjnych. Jest wysoce konfigurowalny i rozszerzalny za pomocą
skrypty.

OPCJE


-a, --brak połączenia
Wyłącz automatyczne łączenie się z serwerami podczas uruchamiania WeeChat.

-c, --zabarwienie
Wyświetlaj domyślne kolory w terminalu.

-d, --dir
Ustaw ścieżkę jako domową dla WeeChat (używana do plików konfiguracyjnych, dzienników, wtyczek użytkownika i
skryptów), wartość domyślna to ~/.weechat (uwaga: katalog jest tworzony, jeśli nie zostanie znaleziony przez
WeeChat). Jeśli ta opcja nie jest podana, używana jest zmienna środowiskowa WEECHAT_HOME
(jeśli nie jest pusty).

-h, --help
Wyświetl pomoc.

-l, --licencja
Wyświetl licencję WeeChat.

-p, --brak wtyczki
Wyłącz automatyczne ładowanie wtyczek.

-r, --Uruchom polecenie
Uruchom polecenia po uruchomieniu (wiele poleceń można oddzielić średnikami).

-s, --no-skrypt
Wyłącz automatyczne ładowanie skryptów.

--Aktualizacja
Zaktualizuj WeeChat za pomocą plików sesji wygenerowanych poleceniem /upgrade -quit.

-v, --wersja
Wyświetl wersję WeeChat.

wtyczka:opcja
Opcja wtyczki.

PODŁĄCZ OPCJE


Aby uzyskać pełną dokumentację dotyczącą opcji wtyczek, zapoznaj się z dokumentacją wtyczek w witrynie użytkownika WeeChat
przewodnik.

Dzięki wtyczce irc możesz połączyć się z tymczasowym serwerem za pomocą adresu URL, takiego jak:

irc[6][s]://[[pseudonim][:hasło]@]serwer[:port][/#kanał1[,#kanał2...]]

Aby dołączyć do obsługi kanału IRC WeeChat z nickiem "mynick":

irc://mynick@chat.freenode.net/#weechat

Adres IPv6 można ująć w nawiasy, aby dodać port po adresie, na przykład:

irc://mynick@[2001:db8:0:85a3::ac1f:8001]:6668/#test

Korzystaj z weechat online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad