angielskufrancuskihiszpański

Uruchom serwery | Ubuntu > | Fedora > |


Ulubiona usługa OnWorks

wine64-development - Online w chmurze

Uruchom program wine64 u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przez Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

Jest to polecenie wine64-development, które można uruchomić u dostawcy bezpłatnego hostingu OnWorks przy użyciu jednej z naszych wielu darmowych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online Windows lub emulator online MAC OS

PROGRAM:

IMIĘ


wine - uruchamiaj programy Windows na Uniksie

STRESZCZENIE


wino program [argumenty]
wino --help
wino --wersja

Aby uzyskać instrukcje dotyczące przekazywania argumentów do programów systemu Windows, zobacz
PROGRAM/ARGUMENTY sekcji strony podręcznika.

OPIS


wino ładuje i uruchamia dany program, którym może być DOS, Windows 3.x, Win32 lub Win64
wykonywalny (w systemach 64-bitowych).

Do debugowania wina użyj winedbg zamiast.

Aby uruchomić pliki wykonywalne CUI (programy konsoli Windows), użyj konsola do wina zamiast wino.
Spowoduje to wyświetlenie danych wyjściowych w osobnym oknie. Nie używam konsola do wina dla programów CUI
zapewni tylko bardzo ograniczoną obsługę konsoli, a twój program może nie działać
prawidłowo.

Po wywołaniu z --help or --wersja jako jedyny argument, wino po prostu wydrukuje mały
komunikat pomocy lub odpowiednio jego wersję i zakończ.

PROGRAM/ARGUMENTY


Nazwa programu może być podana w formacie DOS (C:\\WINDOWS\\SOL.EXE) lub w formacie uniksowym
(/msdos/windows/sol.exe). Możesz przekazać argumenty do wykonywanego programu, dodając
je do końca wiersza poleceń, wywołując wino (Jak na przykład: wino notatnik
C:\\TEMP\\README.TXT). Pamiętaj, że musisz uciec przed znakami specjalnymi (i spacjami) „\”
podczas wywoływania Wine przez powłokę, np.

wino C:\\Program\Pliki\\MyPrg\\test.exe

Może to być również jeden z plików wykonywalnych systemu Windows dostarczanych z Wine, w którym to przypadku należy określić
pełna ścieżka nie jest obowiązkowa, np. wino badacz or wino notatnik.

ŚRODOWISKO


wino sprawia, że ​​zmienne środowiskowe powłoki, z której została uruchomiona, są dostępne dla
rozpoczęły się procesy Windows/DOS. Użyj więc odpowiedniej składni dla swojej powłoki, aby wprowadzić
zmienne środowiskowe, których potrzebujesz.

PREFIKS WINA
Jeśli jest ustawiona, zawartość tej zmiennej jest traktowana jako nazwa katalogu, w którym
Wine przechowuje swoje dane (domyślnie $HOME/.wino). Ten katalog jest również używany do
zidentyfikować gniazdo, które jest używane do komunikacji z winoserwer. Wszystko wino
procesy używające tego samego winoserwer (tj. ten sam użytkownik) udostępniać pewne rzeczy, takie jak
rejestr, pamięć współdzielona i plik konfiguracyjny. Przez ustawienie PREFIKS WINA do innego
wartości dla różnych wino procesów, możliwe jest uruchomienie wielu naprawdę
niezależny wino procesów.

SERWER WINA
Określa ścieżkę i nazwę winoserwer dwójkowy. Jeśli nie zostanie ustawione, Wine spróbuje
załadować /usr/lib/wine-development/serwer do wina, a jeśli to nie istnieje, to będzie
poszukaj pliku o nazwie „wineserver” w ścieżce oraz w kilku innych prawdopodobnych lokalizacjach.

ŁADOWARKA WINA
Określa ścieżkę i nazwę wino plik binarny używany do uruchamiania nowego systemu Windows
procesy. Jeśli nie zostanie ustawione, Wine spróbuje załadować /usr/lib/wine-development/wino, i jeśli
to nie istnieje, poszuka pliku o nazwie „wino” w ścieżce i w
kilka innych prawdopodobnych lokalizacji.

WINA BUGA
Włącza lub wyłącza komunikaty debugowania. Składnia zmiennej ma postać
[klasa][+|-]kanał[,[class2][+|-]channel2]

klasa jest opcjonalny i może być jednym z następujących: błądzić, ostrzec, napraw mnielub wyśledzić. Jeśli
klasa nie jest określony, wszystkie komunikaty debugowania dla określonego kanału są włączane
na. Każdy kanał wypisze komunikaty o konkretnym komponencie Wine. ten
następującym znakiem może być albo + or - aby włączyć lub wyłączyć określony kanał
odpowiednio. Jeżeli nie ma klasa część przed nim, wiodąca + można pominąć.
Zwróć uwagę, że spacje nie są dozwolone w żadnym miejscu ciągu.

Przykłady:

WINEDEBUG=ostrzegaj+wszystko
włączy wszystkie komunikaty ostrzegawcze (zalecane do debugowania).

WINEDEBUG=warn+dll,+sterta
włączy komunikaty ostrzegawcze DLL i wszystkie komunikaty sterty.

WINEDEBUG=fixme-all,warn+kursor,+przekaźnik
wyłączy wszystkie wiadomości FIXME, włączy komunikaty ostrzegawcze kursora i wyłączy
we wszystkich komunikatach przekaźnikowych (wywołaniach API).

WINEDEBUG=przekaźnik
włączy wszystkie wiadomości przekaźnika. Aby uzyskać większą kontrolę nad włączaniem lub wyłączaniem
funkcje i biblioteki dll ze śladu przekaźnika, spójrz na
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\Debug klucz rejestru.

Aby uzyskać więcej informacji na temat debugowania komunikatów, zobacz Bieganie wino rozdział
Podręcznik użytkownika wina.

ŚCIEŻKA WINEDLL
Określa ścieżki, w których należy szukać wbudowanych bibliotek dll i aplikacji Winelib.
To jest lista katalogów oddzielonych znakiem ":". Oprócz dowolnego katalogu
określone w ŚCIEŻKA WINEDLL, Wino też zajrzy /usr/lib/x86_64-linux-gnu/wino-
rozwój.

WINEDLLPRZEJAZD
Definiuje typ nadpisania i kolejność ładowania bibliotek dll używanych w procesie ładowania dla
dowolna biblioteka DLL. Obecnie istnieją dwa typy bibliotek, które można załadować do
przestrzeń adresowa procesu: natywne biblioteki dll systemu Windows (rodzimy) i wewnętrzne biblioteki dll Wine
(wbudowany). Czcionka może być skrócona pierwszą literą typu (n or b).
Biblioteka może być również wyłączona (''). Każda sekwencja zamówień musi być oddzielona
przecinki.

Każda biblioteka dll może mieć własną określoną kolejność ładowania. Kolejność ładowania określa, które
próba załadowania wersji biblioteki dll do przestrzeni adresowej. Jeśli pierwszy
nie powiedzie się, a następnie próbuje się następny i tak dalej. Wiele bibliotek z tym samym obciążeniem
kolejność można oddzielić przecinkami. Możliwe jest również użycie określenia innego
kolejność ładowania dla różnych bibliotek, oddzielając wpisy znakiem „;”.

Kolejność ładowania dla 16-bitowej biblioteki dll jest zawsze definiowana przez kolejność ładowania 32-bitowej
dll, który go zawiera (którą można zidentyfikować, patrząc na dowiązanie symboliczne
16-bitowy plik .dll.so). Na przykład, jeśli ole32.dll jest skonfigurowany jako wbudowany,
storage.dll zostanie załadowany jako wbudowany, ponieważ 32-bitowy ole32.dll zawiera
16-bit storage.dll.

Przykłady:

WINEDLLOVERRIDES="comdlg32,shell32=n,b"
Spróbuj najpierw załadować comdlg32 i shell32 jako natywną bibliotekę Windows dll i wypróbuj
wersja wbudowana, jeśli ładowanie natywne nie powiedzie się.

WINEDLLOVERRIDES="comdlg32,shell32=n;c:\\foo\\bar\\baz=b"
Spróbuj załadować biblioteki comdlg32 i shell32 jako natywne biblioteki Windows.
Ponadto, jeśli aplikacja zażąda załadowania c:\foo\bar\baz.dll załaduj
wbudowana biblioteka baz.

WINEDLLOVERRIDES="comdlg32=b,n;shell32=b;comctl32=n;oleaut32="
Spróbuj najpierw załadować comdlg32 jako wbudowaną i wypróbuj wersję natywną, jeśli
wbudowane ładowanie nie powiodło się; ładuj shell32 zawsze jako wbudowany, a comctl32 zawsze jako
rodzinny; oleaut32 zostanie wyłączony.

WYSZUKIWANIE WIN
Określa architekturę systemu Windows do obsługi. Można to ustawić na win32
(obsługuje tylko aplikacje 32-bitowe) lub do win64 (obsługuje obie aplikacje 64-bitowe)
i 32-bitowe w trybie WoW64).
Architektura obsługiwana przez dany prefiks Wine jest ustawiana w czasie tworzenia prefiksu
i nie można go później zmienić. Działając z istniejącym prefiksem, Wine będzie
odmówić rozpoczęcia, jeśli WYSZUKIWANIE WIN nie pasuje do architektury prefiksu.

WYŚWIETLACZ
Określa wyświetlacz X11 do użycia.

Zmienne konfiguracyjne sterownika dźwięku OSS:

AUDIODEV
Ustaw urządzenie na wejście/wyjście audio. Domyślny /dev/dsp.

MIXERDEV
Ustaw urządzenie do sterowania mikserem. Domyślny /dev/mikser.

MIDIDEV
Ustaw urządzenie MIDI (sekwencer). Domyślny /dev/sekwencer.

Korzystaj z wine64-development online za pomocą usług onworks.net


Ad


Ad