OnWorks Linux Online and Windows Online WorkStations

Logo

Free Hosting Online for WorkStations

Free download MFFMS to run in Linux online Linux app to run online in Ubuntu online, Fedora online or Debian online

This is the Linux app named MFFMS to run in Linux online whose latest release can be downloaded as mffms.zip. It can be run online in the free hosting provider OnWorks for workstations.

Download and run online this app named MFFMS to run in Linux online with OnWorks for free.

Follow these instructions in order to run this app:

- 1. Downloaded this application in your PC.

- 2. Enter in our file manager https://www.onworks.net/myfiles.php?username=XXXXX with the username that you want.

- 3. Upload this application in such filemanager.

- 4. Start the OnWorks Linux online or Windows online emulator or MACOS online emulator from this website.

- 5. From the OnWorks Linux OS you have just started, goto our file manager https://www.onworks.net/myfiles.php?username=XXXXX with the username that you want.

- 6. Download the application, install it and run it.

SCREENSHOTS:

MFFMS to run in Linux online


DESCRIPTION:

Hệ thống quản lý sân bóng đá mini (Mini Football Field Management System)

* Nhóm sinh viên thực hiện
- Nguyễn Tiến Dũng (MSSV: 16520259 - Lớp: PMCL2016.1)
- Nguyễn Việt Tiến (MSSV: 16521233 - Lớp: PMCL2016.3)

* Các phân hệ chính
- Quản lý khách hàng
- Quản lý nhân viên
- Quản lý sân bóng
- Quản lý nhà cung cấp
- Quản lý đơn nhập hàng
- Quản lý tài sản thiết bị
- Quản lý phiếu đặt sân
- Quản lý dịch vụ
- Quản lý hóa đơn dịch vụ
- Quản lý người dùng
- Quản lý cài đặt

Features

  • Tra cứu và tìm kiếm thông tin
  • Thêm, xóa, sửa, xem thông tin chi tiết
  • Xem số liệu thống kê theo khoảng thời gian cố định và tùy chọn
  • Xem biểu đồ thống kê theo khoảng thời gian cố định và tùy chọn
  • Xuất dữ liệu (danh sách, chi tiết, số liệu thống kê, biểu đồ) ra định dạng *.xlsx và *.pdf


Programming Language

C#, JavaScript, ASP.NETThis is an application that can also be fetched from https://sourceforge.net/projects/mffms/. It has been hosted in OnWorks in order to be run online in an easiest way from one of our free Operative Systems.

Top OS for Cloud Computing:

Linux online and Windows online programs to run: