Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

ecaccess-event-clearp - Trực tuyến trên đám mây

Chạy ecaccess-event-clearp trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh ecaccess-event-clearp có thể được chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


ecaccess-event-clear - Xóa sự kiện ECaccess

SYNOPSIS


ecaccess-event-clear -version | -help | -manual

ecaccess-event-clear id sự kiện

MÔ TẢ


Cho phép xóa sự kiện do nó chỉ định id sự kiện. Xóa tất cả các chỉ số phụ đối với điều này
sự kiện và đặt lại số thứ tự.

TRANH LUẬN


id sự kiện
Định danh của Sự kiện cần xóa.

LỰA CHỌN


-phiên bản
Hiển thị số phiên bản và số lần thoát.

-Cứu giúp In một thông báo trợ giúp ngắn gọn và thoát.

-thông tin In trang hướng dẫn sử dụng và thoát.

-thử lại tính
Số lần thử lại kết nối SSL mỗi giây với ECMWF. Tham số này chỉ áp dụng cho
kết nối SSL ban đầu được khởi tạo bởi lệnh tới máy chủ ECMWF. Nó không
áp dụng cho tất cả các yêu cầu tiếp theo được thực hiện sau đó vì nó chủ yếu nhắm mục tiêu
các lỗi có thể xảy ra theo thời gian trong quá trình bắt tay SSL. Mặc định là không
thử lại.

-debug Hiển thị các thông báo SOAP và SSL đã trao đổi.

VÍ DỤ


ecaccess-event-clear 167

Xóa sự kiện 167.

Sử dụng ecaccess-event-clearp trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad