Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

econe-create-keypair - Trực tuyến trên Đám mây

Chạy econe-create-keypair trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh econe-create-keypair có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


econe-create-keypair - Tạo cặp khóa được đặt tên

SYNOPSIS


econe-create-keypair LỰA CHỌN keypair tên

Tạo cặp khóa được đặt tên. Khi thành công, trả về mã nhận dạng cặp khóa và dấu vân tay, và
khóa riêng

LỰA CHỌN


-v, --verbose Chế độ chi tiết
-h, --help Hiển thị thông báo này
-V, --version Hiển thị phiên bản và thông tin bản quyền
-K, - id khóa truy cập Tên người dùng của người dùng
-S, - phím bí mật Mật khẩu băm sha1 của người dùng
-U, url --url Đặt url làm url dịch vụ web để sử dụng

keyName

LUẬN M FORU ĐƠN


· Tập tin Đường dẫn đến một tập tin

· Phạm vi Danh sách các id ở dạng 1,8..15

· Chuỗi văn bản

Sử dụng econe-create-keypair trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad