Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

ecryptfs-stat - Trực tuyến trên đám mây

Chạy ecryptfs-stat trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh ecryptfs-stat có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


ecryptfs-stat - Trình bày thống kê về các thuộc tính tệp eCryptfs được mã hóa

SYNOPSIS


ecryptfs-stat tên tập tin

MÔ TẢ


Chương trình này sẽ trình bày số liệu thống kê về tệp eCryptfs được mã hóa và các thuộc tính của nó.

Sử dụng ecryptfs-stat trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad