Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

gwaei - Trực tuyến trên đám mây

Chạy gwaei trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh gwaei có thể được chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


gwaei - từ điển Nhật-Anh

SYNOPSIS


gwaei [lựa chọn]

MÔ TẢ


Một chương trình từ điển để dịch Nhật-Anh.

-d, - tên tùy ý
Tìm kiếm bằng từ điển đã chọn

-n, --new-instance
Mở một phiên bản mới của gWaei

-v, --version
Kiểm tra thông tin phiên bản gWaei

Sử dụng gwaei trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad