Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

ibam - Trực tuyến trên đám mây

Chạy ibam trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks qua Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh ibam có thể được chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


IBAM - Màn hình pin thông minh

SYNOPSIS


ibam [lựa chọn]

MÔ TẢ


IBAM-0.3, Màn hình pin thông minh
(C) 2001-2004 Sebastian Ritterbusch

LỰA CHỌN


-h, --Cứu giúp
hiển thị thông báo trợ giúp

-v, --phiên bản
hiển thị phiên bản phần mềm

-b, --bios
hiển thị dự đoán apm bios

-s, - giây
hiển thị thời gian tính bằng giây

-c, --cây giây
hiển thị các thay đổi trong vài giây

-r, --chỉ đọc
không có tệp nào sẽ được cập nhật

-a, --tất cả các
hiển thị TẤT CẢ thông tin

--pin
hiển thị thời gian pin

- pinadaptive
hiển thị thời gian pin thích ứng

--batterybios
hiển thị đoán thời gian pin bios

- pin
hiển thị phần trăm pin

--percentbios
hiển thị tỷ lệ phần trăm bios

--sạc điện
hiển thị thời gian tính phí

--chargeadaptive
hiển thị thời gian sạc thích ứng

- phụ phí
hiển thị phần trăm phí

--totalb pin
hiển thị tổng thời lượng pin

--totalbatteryadaptive hiển thị tổng lượng pin thích ứng

--Tổng phí
hiển thị tổng thời gian sạc

--totalchargeadaptive
hiển thị tổng phí thích ứng

--plot [= hồ sơ]
sử dụng gnuplot để vẽ biểu đồ pin và sạc và vẽ biểu đồ cuối cùng
hồ sơ bổ sung

--plotderivations
giống như trên cộng với độ lệch chuẩn

--plotdeviations
giống như trên cộng với độ lệch chuẩn

--nhập khẩu
nhập dữ liệu V0.1 từ thư mục hiện tại

--Hồ sơ
cho phép lập hồ sơ bổ sung nhưng chưa sử dụng

--không có hồ sơ
vô hiệu hóa hồ sơ bổ sung

--tín dụng
cho tất cả mọi người đóng góp cho ibam

Sử dụng ibam trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad