Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

ibv_devices - Trực tuyến trên Đám mây

Chạy ibv_devices trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks qua Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh ibv_devices có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


ibv_devices - liệt kê các thiết bị RDMA

SYNOPSIS


ibv_devices

MÔ TẢ


Liệt kê các thiết bị RDMA có sẵn để sử dụng từ không gian người dùng.

Sử dụng ibv_devices trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad