Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

icebox_chipdb - Trực tuyến trên đám mây

Chạy icebox_chipdb trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh icebox_chipdb có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


icebox_chipdb - tạo chipdb cho thiết bị được chỉ định

SYNOPSIS


icebox_chipdb [lựa chọn] [bitmap.txt]

LỰA CHỌN


-8 tạo cho thiết bị 8k

Sử dụng icebox_chipdb trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad