Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

jpeg2hdf - Trực tuyến trên đám mây

Chạy jpeg2hdf trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh jpeg2hdf có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


jpeg2hdf - chuyển đổi hình ảnh JPEG sang HDF

SYNOPSIS


jpeg2hdf jpeg-file đầu ra-hdf-tệp

MÔ TẢ


jpeg2hdf đọc một hình ảnh từ jpeg-file và chuyển đổi nó sang định dạng HDF trong đầu ra-hdf-tệp.

Sử dụng jpeg2hdf trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad