Tiếng AnhTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng ÝBồ Đào NhaTiếng NgaTiếng Tây Ban Nha

Biểu tượng yêu thích OnWorks

marco-compton - Trực tuyến trên đám mây

Chạy marco-compton trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks qua Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh marco-compton có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


marco-compton - Trình bao bọc trình quản lý cửa sổ Marco

SYNOPSIS


marco-compton

MÔ TẢ


Một trình bao bọc cho trình quản lý cửa sổ Macro gọi Compton để kích hoạt GLX được tăng tốc
kết hợp.

marco-compton(1)

Sử dụng marco-compton trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad

Các chương trình trực tuyến Linux & Windows mới nhất