Tiếng AnhTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng ÝBồ Đào NhaTiếng NgaTiếng Tây Ban Nha

Biểu tượng yêu thích OnWorks

mate-tweak - Trực tuyến trên đám mây

Chạy mate-tweak trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh mate-tweak có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


mate-tweak - Tinh chỉnh cấu hình cho MATE Desktop

SYNOPSIS


tinh chỉnh

MÔ TẢ


Định cấu hình một số khía cạnh của màn hình MATE không được hiển thị qua Trung tâm điều khiển MATE
các ứng dụng phụ.

tinh chỉnh(1)

Sử dụng mate-tweak trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad

Các chương trình trực tuyến Linux & Windows mới nhất