Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

nguồn nào - Trực tuyến trên Đám mây

Chạy mã nguồn nào trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks qua Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh mà mã nguồn có thể được chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


what-source - xác định gói nguồn nào cung cấp một số gói nhị phân

SYNOPSIS


nguồn nào SOME_BINARY_PACKAGE

MÔ TẢ


nguồn nào(1) là một chương trình đơn giản xác định gói nguồn nào cung cấp một số
gói nhị phân

Đó là một trình bao bọc đơn giản cho 'apt-cache(1) hiện | grep '.

THÍ DỤ


$ what-source sl
vũ trụ

Sử dụng nguồn trực tuyến bằng cách sử dụng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad