Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

winswitch_back - Trực tuyến trên đám mây

Chạy winswitch_back trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks qua Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh winswitch_back có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi, chẳng hạn như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


winswitch_back - Thông báo người dùng quay lại của Window Switch

SYNOPSIS


winswitch_back

MÔ TẢ


winswitch_back thông báo cho máy khách Chuyển đổi cửa sổ rằng người dùng đang quay trở lại
máy tính nơi lệnh này được thực thi. Điều này có thể được sử dụng kết hợp với
winswitch_away để tự động di chuyển các phiên từ một máy tính khác.

Sử dụng winswitch_back trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad