Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Chạy máy chủ | Ubuntu > | Fedora > |


Biểu tượng yêu thích OnWorks

xsppp - Trực tuyến trên đám mây

Chạy xsppp trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks trên Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MAC OS

Đây là lệnh xsppp có thể chạy trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks bằng cách sử dụng một trong nhiều máy trạm trực tuyến miễn phí của chúng tôi như Ubuntu Online, Fedora Online, trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình giả lập trực tuyến MAC OS

CHƯƠNG TRÌNH:

TÊN


xspp - bộ xử lý trước XS ++

SYNOPSIS


xspp [--typemap = typemap.xsp [--typemap = typemap2.xsp]]
[--xsubpp [= / path / to / xsubpp] [--xsubpp-args = "xsubpp args"]
Foo.xsp

or

perl -MExtUtils :: XSpp :: Cmd -e xspp -

TÀI LIỆU


Xem ExtUtils :: XSpp.

Sử dụng xsppp trực tuyến bằng các dịch vụ onworks.net


Ad


Ad