Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Biểu tượng yêu thích OnWorks

Tải xuống ERP và Kế toán doanh nghiệp dựa trên web cho Linux

Tải xuống miễn phí ứng dụng Kế toán doanh nghiệp và ERP Linux dựa trên web để chạy trực tuyến trong Ubuntu trực tuyến, Fedora trực tuyến hoặc Debian trực tuyến

Đây là ứng dụng Linux có tên Kế toán doanh nghiệp và ERP dựa trên web có bản phát hành mới nhất có thể được tải xuống dưới dạng webERP-4.10.2.zip. Nó có thể được chạy trực tuyến trong nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ miễn phí OnWorks cho máy trạm.

Tải xuống và chạy trực tuyến ứng dụng có tên Kế toán doanh nghiệp và ERP dựa trên web này với OnWorks miễn phí.

Làm theo các hướng dẫn sau để chạy ứng dụng này:

- 1. Đã tải ứng dụng này xuống PC của bạn.

- 2. Nhập vào trình quản lý tệp của chúng tôi https://www.onworks.net/myfiles.php?username=XXXXX với tên người dùng mà bạn muốn.

- 3. Tải lên ứng dụng này trong trình quản lý tệp như vậy.

- 4. Khởi động trình giả lập trực tuyến OnWorks Linux hoặc trình giả lập trực tuyến Windows hoặc trình mô phỏng trực tuyến MACOS từ trang web này.

- 5. Từ Hệ điều hành OnWorks Linux mà bạn vừa khởi động, hãy truy cập trình quản lý tệp của chúng tôi https://www.onworks.net/myfiles.php?username=XXXXX với tên người dùng mà bạn muốn.

- 6. Tải xuống ứng dụng, cài đặt và chạy nó.

MÀN HÌNH

Ad


Kế toán doanh nghiệp dựa trên web và ERP


MÔ TẢ

Giải pháp ERP và Kế toán Doanh nghiệp dựa trên web kết hợp các Tài khoản Phải trả và Phải thu, Đặt hàng Mua bán, Kiểm soát Hàng tồn kho, Lập kế hoạch Nguồn lực Vật tư, Sổ đăng ký Tài sản Cố định và Tiền mặt nhỏ.Tính năng

  • doanh số bán hàng
  • Mua
  • Các khoản phải thu
  • Phải trả
  • Sổ cái
  • Quản lý tài sản
  • Tiền lẻ


Khán giả

Người dùng cuối / Máy tính để bàn


Giao diện người dùng

Dựa trên web


Ngôn ngữ lập trình

PHP


Môi trường cơ sở dữ liệu

MySQLNgành Nghề

Kế toán

Đây là một ứng dụng cũng có thể được tìm nạp từ https://sourceforge.net/projects/weberp/. Nó đã được lưu trữ trên OnWorks để có thể chạy trực tuyến một cách dễ dàng nhất từ ​​một trong những Hệ thống hoạt động miễn phí của chúng tôi.


Ad


Ad