انگلیسیفرانسویاسپانیایی

Ad


فاویکون OnWorks

corbateste - آنلاین در ابر

اجرای corbateste در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks از طریق Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS

این دستور corbateste است که می تواند در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks با استفاده از یکی از چندین ایستگاه کاری آنلاین رایگان ما مانند Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا شود.

برنامه:

نام


corbatest - تست بازیابی EMBL corba

خلاصه


کورباتست - ورود رشته -outfile مجموعه

کورباتست -کمک

شرح


کورباتست یک برنامه خط فرمان از EMBOSS ("European Molecular Biology Open
بسته نرم افزاری"). این بخشی از گروه(های) فرمان "تست" است.

OPTIONS


ورودی بخش
- ورود رشته
مقدار پیش فرض: hsfau

تولید بخش
-outfile مجموعه

با استفاده از خدمات onworks.net از corbateste به صورت آنلاین استفاده کنید


سرورها و ایستگاه های کاری رایگان

دانلود برنامه های ویندوز و لینوکس

دستورات لینوکس

Ad