انگلیسیفرانسویاسپانیایی

Ad


فاویکون OnWorks

نرم افزار رایگان لینوکس برای دانلود و اجرای آنلاین در OnWorks

دانلود رایگان برنامه لینوکس Notepad++ Plugin Manager (repo قدیمی) برای اجرای آنلاین در اوبونتو آنلاین، فدورا آنلاین یا دبیان آنلاین

این برنامه لینوکس با نام Notepad++ Plugin Manager (مخزن قدیمی) است که آخرین نسخه آن را می توان با نام PluginManager_1.0.8_UNI.zip دانلود کرد. می توان آن را به صورت آنلاین در ارائه دهنده میزبانی رایگان OnWorks برای ایستگاه های کاری اجرا کرد.

محصول OnWorks بیشتر بخوانید

دانلود رایگان برنامه movistartv Linux برای اجرای آنلاین در اوبونتو آنلاین، فدورا آنلاین یا دبیان آنلاین

این برنامه لینوکس با نام movistartv است که آخرین نسخه آن را می توان با نام MovistarTV.python.script-1.0.0.zip دانلود کرد. می توان آن را به صورت آنلاین در ارائه دهنده میزبانی رایگان OnWorks برای ایستگاه های کاری اجرا کرد.

محصول OnWorks بیشتر بخوانید

دانلود رایگان برنامه Boost C++ Libraries Linux برای اجرای آنلاین در اوبونتو آنلاین، فدورا آنلاین یا دبیان آنلاین

این برنامه لینوکس با نام Boost C++ Libraries است که آخرین نسخه آن را می‌توانید با نام boost_1_66_0.tar.bz2 دانلود کنید. می توان آن را به صورت آنلاین در ارائه دهنده میزبانی رایگان OnWorks برای ایستگاه های کاری اجرا کرد.

محصول OnWorks بیشتر بخوانید

دانلود رایگان برنامه لینوکس archlabs_repo برای اجرای آنلاین در اوبونتو آنلاین، فدورا آنلاین یا دبیان آنلاین

این برنامه لینوکس با نام archlabs_repo است که آخرین نسخه آن را می توان با نام archlabs_repo.files.tar.gz دانلود کرد. می توان آن را به صورت آنلاین در ارائه دهنده میزبانی رایگان OnWorks برای ایستگاه های کاری اجرا کرد.

محصول OnWorks بیشتر بخوانید

Ad

دانلود رایگان Ubuntuzilla: Mozilla Software Installer برنامه لینوکس برای اجرای آنلاین در اوبونتو آنلاین، فدورا آنلاین یا دبیان آنلاین

این برنامه لینوکس با نام Ubuntuzilla: Mozilla Software Installer است که آخرین نسخه آن را می توان با نام ubuntuzilla_instructions.txt دانلود کرد. می توان آن را به صورت آنلاین در ارائه دهنده میزبانی رایگان OnWorks برای ایستگاه های کاری اجرا کرد.

محصول OnWorks بیشتر بخوانید

دانلود رایگان Code:: برنامه لینوکس را مسدود می کند تا به صورت آنلاین در اوبونتو به صورت آنلاین، فدورا آنلاین یا دبیان آنلاین اجرا شود.

این برنامه لینوکس با نام Code::Blocks است که آخرین نسخه آن را می توان با عنوان sdk.chm دانلود کرد. می توان آن را به صورت آنلاین در ارائه دهنده میزبانی رایگان OnWorks برای ایستگاه های کاری اجرا کرد.

محصول OnWorks بیشتر بخوانید

دانلود رایگان flex: برنامه لینوکس سریع تحلیلگر واژگانی برای اجرای آنلاین در اوبونتو آنلاین، فدورا آنلاین یا دبیان آنلاین

این برنامه لینوکس با نام flex است: تحلیلگر سریع واژگانی که آخرین نسخه آن را می توان با نام flex-2.6.0.tar.bz2 دانلود کرد. می توان آن را به صورت آنلاین در ارائه دهنده میزبانی رایگان OnWorks برای ایستگاه های کاری اجرا کرد.

محصول OnWorks بیشتر بخوانید

دانلود رایگان Osu! برنامه لینوکس برای اجرای آنلاین در اوبونتو آنلاین، فدورا آنلاین یا دبیان آنلاین

این برنامه لینوکس به نام Osu است! آخرین نسخه آن با نام 2020.130.0.tar.gz قابل دانلود است. می توان آن را به صورت آنلاین در ارائه دهنده میزبانی رایگان OnWorks برای ایستگاه های کاری اجرا کرد.

محصول OnWorks بیشتر بخوانید


سرورها و ایستگاه های کاری رایگان

دانلود برنامه های ویندوز و لینوکس

Ad