انگلیسیفرانسویاسپانیایی

اجرای سرورها | Ubuntu > | Fedora > |


فاویکون OnWorks

ecgviewer - آنلاین در ابر

اجرای ecgviewer در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks از طریق Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS

این دستور ecgviewer است که می تواند در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks با استفاده از یکی از چندین ایستگاه کاری آنلاین رایگان ما مانند Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا شود.

برنامه:

نام


ECGViewer - ECG Viewer

خلاصه


ecgviewer DICOMFile.dcm

شرح


این صفحه راهنما به اختصار مستندات ECGViewer فرمان

این صفحه راهنما توسط Mathieu Malaterre نوشته شده استmalat@debian.org> برای دبیان
سیستم گنو/لینوکس (اما ممکن است توسط دیگران استفاده شود).

ECGVIEWER(1)

با استفاده از خدمات onworks.net از ecgviewer به صورت آنلاین استفاده کنید


Ad


Ad