انگلیسیفرانسویاسپانیایی

اجرای سرورها | Ubuntu > | Fedora > |


فاویکون OnWorks

edubuntu-server-manager - آنلاین در ابر

edubuntu-server-manager را در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks از طریق Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا کنید.

این دستور edubuntu-server-manager است که می تواند در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks با استفاده از یکی از چندین ایستگاه کاری آنلاین رایگان ما مانند Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا شود.

برنامه:

نام


edubuntu-server-manager - رابط وب مدیریت سرور Edubuntu

شرح


استفاده: edubuntu-server-manager [-h] [--config CONFIG]

مدیر سرور Edubuntu

اختیاری استدلال ها:
-h, --کمک
این پیام راهنما را نشان داده و خارج شوید

- پیکربندی پیکربندی کنید

از edubuntu-server-manager به صورت آنلاین با استفاده از خدمات onworks.net استفاده کنید


Ad


Ad