انگلیسیفرانسویاسپانیایی

اجرای سرورها | Ubuntu > | Fedora > |


فاویکون OnWorks

from.mailutils - آنلاین در ابر

از.mailutils در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks از طریق Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا شود.

این دستور from.mailutils است که می تواند در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks با استفاده از یکی از چندین ایستگاه کاری آنلاین رایگان ما مانند Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا شود.

برنامه:

نام


from.mailutils - نمایش از و موضوع.

خلاصه


from.mailutils [گزینه...] [OPTIONS] [USER]

شرح


گنو از -- نمایش از و موضوع.

-c, --شمردن
فقط تعدادی از پیام ها را چاپ کنید و خارج شوید

-d, - رفع اشکال
فعال کردن خروجی اشکال زدایی

-f, --فایل=فایل
خواندن نامه از FILE

-s, --فرستنده=ADDRESS
فقط نامه را از آدرس های حاوی رشته ارائه شده چاپ کنید

گزینه های رایج

--config-file=فایل, --rcfile=فایل
این فایل پیکربندی را بارگیری کنید

--config-help
نمایش خلاصه فایل پیکربندی

--config-lint, --rcfile-lint
نحو فایل پیکربندی را بررسی کرده و از آن خارج شوید

--config-verbose, --rcfile-verbose
تجزیه و تحلیل فایل‌های پیکربندی را بطور شفاهی ثبت کنید

--no-site-config, --no-site-rcfile
فایل پیکربندی سایت را بارگیری نکنید

- پیکربندی بدون کاربر, --no-user-rcfile
فایل پیکربندی کاربر را بارگیری نکنید

--تنظیم=PARAM=VALUE
تنظیم پارامتر پیکربندی

--show-config-Options
نمایش گزینه های کامپایل

تنظیمات اشکال زدایی جهانی

-سطح اشکال زدایی=سطح
سطح اشکال زدایی Mailutils را تنظیم کنید

--debug-line-info
نمایش اطلاعات منبع با پیام های اشکال زدایی

-؟، --کمک
این لیست کمکی را ارائه دهید

--استفاده
یک پیام استفاده کوتاه بدهید

-V, - نسخه
نسخه برنامه چاپ

آرگومان های اجباری یا اختیاری برای گزینه های طولانی نیز برای هر کدام اجباری یا اختیاری هستند
گزینه های کوتاه مربوطه

گزارش نویسی اشکالات


گزارش اشکالات به:bug-mailutils@gnu.org>
صفحه اصلی GNU Mailutils:http://mailutils.org>
راهنمایی کلی برای استفاده از نرم افزار گنو:http://www.gnu.org/gethelp/>

کپی رایت


حق چاپ © 2007-2015 Free Software Foundation, inc. مجوز GPLv3+: GNU GPL نسخه 3 یا
بعدhttp://gnu.org/licenses/gpl.html>
این نرم افزار رایگان است: شما می توانید آن را تغییر دهید و دوباره توزیع کنید. هیچ گارانتی وجود ندارد،
در حد مجاز قانون.

از from.mailutils به صورت آنلاین با استفاده از خدمات onworks.net استفاده کنید


Ad


Ad