انگلیسیفرانسویاسپانیایی

اجرای سرورها | Ubuntu > | Fedora > |


فاویکون OnWorks

ipengine3 - آنلاین در ابر

اجرای ipengine3 در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks از طریق Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS

این دستور ipengine3 است که می تواند در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks با استفاده از یکی از چندین ایستگاه کاری آنلاین رایگان ما مانند Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا شود.

برنامه:

نام


ipengine - IPython موازی محاسبه موتور

خلاصه


ipengine [گزینه های]

شرح


ipengine موتوری را برای خوشه IPython راه اندازی می کند

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از ipengine، به "ipengine --help" یا "ipengine" مراجعه کنید
--help-all' برای همه گزینه های خط فرمان موجود.

از ipengine3 به صورت آنلاین با استفاده از خدمات onworks.net استفاده کنید


Ad


Ad