انگلیسیفرانسویاسپانیایی

اجرای سرورها | Ubuntu > | Fedora > |


فاویکون OnWorks

jobs-admin - آنلاین در ابر

Jobs-admin را در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks از طریق Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا کنید.

این دستور jobs-admin است که می تواند در ارائه دهنده میزبانی رایگان OnWorks با استفاده از یکی از چندین ایستگاه کاری آنلاین رایگان ما مانند Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا شود.

برنامه:

نام


jobs-admin - رابط گرافیکی به jobservice

خلاصه


مشاغل-ادمین

شرح


jobs-admin هیچ گزینه خط فرمان را نمی پذیرد.

jobs-admin یک ابزار GTK+ است که به عنوان یک فرانت‌اند برای jobservice عمل می‌کند که سیستم را مدیریت می‌کند.
شغل ها.

با استفاده از خدمات onworks.net به صورت آنلاین از jobs-admin استفاده کنید


Ad


Ad