انگلیسیفرانسویاسپانیایی

اجرای سرورها | Ubuntu > | Fedora > |


فاویکون OnWorks

lilypond-invoke-editor - آنلاین در ابر

lilypond-invoke-editor را در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks از طریق Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا کنید.

این دستور lilypond-invoke-editor است که می تواند در ارائه دهنده هاست رایگان OnWorks با استفاده از یکی از چندین ایستگاه کاری آنلاین رایگان ما مانند Ubuntu Online، Fedora Online، شبیه ساز آنلاین ویندوز یا شبیه ساز آنلاین MAC OS اجرا شود.

برنامه:

نام


lilypond-invoke-editor - صفحه دستی برای lilypond-invoke-editor 2.18.2

خلاصه


lilypond-invoke-editor [textedit://]FILE:LINE:CHAR:COLUMN

شرح


lilypond-invoke-editor (GNU LilyPond) 2.18.2

از یک فایل دیدن کنید و مکان نما را در موقعیت مکانی قرار دهید.

OPTIONS


-h, --کمک
این کمک را نشان دهد

-v, - نسخه
نمایش نسخه

از lilypond-invoke-editor به صورت آنلاین با استفاده از خدمات onworks.net استفاده کنید


Ad


Ad