ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സെർവറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക | Ubuntu > | Fedora > |


OnWorks ഫെവിക്കോൺ

ec2delkey ​​- ക്ലൗഡിൽ ഓൺലൈനിൽ

ഉബുണ്ടു ഓൺലൈൻ, ഫെഡോറ ഓൺലൈൻ, വിൻഡോസ് ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ MAC OS ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ എന്നിവയിലൂടെ OnWorks സൗജന്യ ഹോസ്റ്റിംഗ് ദാതാവിൽ ec2delkey ​​പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക

Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator അല്ലെങ്കിൽ MAC OS ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒന്നിലധികം സൗജന്യ ഓൺലൈൻ വർക്ക്‌സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് OnWorks സൗജന്യ ഹോസ്റ്റിംഗ് ദാതാവിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ec2delkey ​​കമാൻഡ് ആണിത്.

പട്ടിക:

NAME


ec2-delete-keypair - നിലവിലുള്ള ഒരു കീപയർ ഇല്ലാതാക്കുക

സിനോപ്സിസ്


ec2delkey ​​([ec2-delete-keypair])
ec2delkey ​​[പൊതു ഓപ്ഷനുകൾ] കീ

പൊതുവായ കുറിപ്പുകൾ


ഏത് കമാൻഡ് ഓപ്‌ഷനും/പാരാമീറ്ററും സൂചിപ്പിക്കാൻ '-' എന്ന മൂല്യം നൽകിയേക്കാം
ആ ഓപ്ഷന്റെ മൂല്യങ്ങൾ stdin-ൽ നിന്ന് വായിക്കണം.

വിവരണം


നിലവിലുള്ള ഒരു കീപയർ ഇല്ലാതാക്കുക
KEY പാരാമീറ്റർ ഇല്ലാതാക്കേണ്ട കീപെയറിന്റെ പേര് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പൊതുവായ ഓപ്ഷനുകൾ


-O, --aws-access-key KEY
AWS ആക്സസ് കീ ഐഡി. AWS_ACCESS_KEY യുടെ മൂല്യത്തിലേക്കുള്ള ഡിഫോൾട്ടുകൾ
പരിസ്ഥിതി വേരിയബിൾ (സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ).

-W, --aws-രഹസ്യ-കീ KEY
AWS രഹസ്യ ആക്സസ് കീ. AWS_SECRET_KEY യുടെ മൂല്യത്തിലേക്കുള്ള ഡിഫോൾട്ടുകൾ
പരിസ്ഥിതി വേരിയബിൾ (സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ).

-T, --സുരക്ഷാ-ടോക്കൺ TOKEN
AWS ഡെലിഗേഷൻ ടോക്കൺ. AWS_DELEGATION_TOKEN എന്നതിന്റെ മൂല്യത്തിലേക്കുള്ള ഡിഫോൾട്ടുകൾ
പരിസ്ഥിതി വേരിയബിൾ (സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ).

-K, --സ്വകാര്യ-കീ KEY
[ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു] ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്വകാര്യ കീ ആയി KEY വ്യക്തമാക്കുക. മൂല്യത്തിലേക്കുള്ള ഡിഫോൾട്ടുകൾ
EC2_PRIVATE_KEY പരിസ്ഥിതി വേരിയബിൾ (സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ). സ്ഥിരസ്ഥിതിയെ അസാധുവാക്കുന്നു.

-C, --സർട്ട് CERT
[നിരസിച്ചു] ഉപയോഗിക്കാനുള്ള X509 സർട്ടിഫിക്കറ്റായി CERT വ്യക്തമാക്കുക. മൂല്യത്തിലേക്കുള്ള ഡിഫോൾട്ടുകൾ
EC2_CERT എൻവയോൺമെന്റ് വേരിയബിളിന്റെ (സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ). സ്ഥിരസ്ഥിതിയെ അസാധുവാക്കുന്നു.

-U, --url യുആർഎൽ
ഉപയോഗിക്കേണ്ട വെബ് സേവന URL ആയി URL വ്യക്തമാക്കുക. മൂല്യത്തിലേക്കുള്ള ഡിഫോൾട്ടുകൾ
'https://ec2.amazonaws.com' (us-east-1) അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക്
EC2_URL എൻവയോൺമെന്റ് വേരിയബിൾ (സജ്ജീകരിച്ചാൽ). സ്ഥിരസ്ഥിതിയെ അസാധുവാക്കുന്നു.

--പ്രദേശം പ്രദേശം
ഉപയോഗിക്കേണ്ട വെബ് സേവന മേഖലയായി REGION വ്യക്തമാക്കുക.
ഈ ഓപ്‌ഷൻ "-U URL" ഓപ്‌ഷൻ വ്യക്തമാക്കിയ URL-നെ അസാധുവാക്കും
കൂടാതെ EC2_URL പരിസ്ഥിതി വേരിയബിളും.
ഈ ഓപ്‌ഷൻ EC2_URL എൻവയോൺമെന്റ് വേരിയബിൾ വ്യക്തമാക്കിയ മേഖലയിലേക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്യുന്നു
അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻവയോൺമെന്റ് വേരിയബിൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ us-east-1.

-D, --auth-dry-run
അഭ്യർത്ഥിച്ച പ്രവർത്തനം യഥാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുപകരം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക.

-v, --വാക്കുകൾ
വെർബോസ് ഔട്ട്പുട്ട്.

-?, --സഹായിക്കൂ
ഈ സഹായം പ്രദർശിപ്പിക്കുക.

-H, --തലക്കെട്ടുകൾ
കോളം തലക്കെട്ടുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക.

--ഡീബഗ്
അധിക ഡീബഗ്ഗിംഗ് വിവരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക.

--ശൂന്യമായ ഫീൽഡുകൾ കാണിക്കുക
ശൂന്യമായ ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുക.

--ടാഗുകൾ മറയ്ക്കുക
ടാഗുചെയ്‌ത ഉറവിടങ്ങൾക്കായി ടാഗുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കരുത്.

--കണക്ഷൻ-ടൈംഔട്ട് ടൈം ഔട്ട്
TIMEOUT (സെക്കൻഡിൽ) ഒരു കണക്ഷൻ ടൈംഔട്ട് വ്യക്തമാക്കുക.

--അഭ്യർഥനയുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു ടൈം ഔട്ട്
ഒരു അഭ്യർത്ഥന ടൈംഔട്ട് വ്യക്തമാക്കുക TIMEOUT (സെക്കൻഡിൽ).

onworks.net സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ec2delkey ​​ഓൺലൈനിൽ ഉപയോഗിക്കുക


Ad


Ad