ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സെർവറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക | Ubuntu > | Fedora > |


OnWorks ഫെവിക്കോൺ

ലൈൻ - ക്ലൗഡിൽ ഓൺലൈനിൽ

ഉബുണ്ടു ഓൺലൈൻ, ഫെഡോറ ഓൺലൈൻ, വിൻഡോസ് ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ MAC OS ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ എന്നിവയിലൂടെ OnWorks സൗജന്യ ഹോസ്റ്റിംഗ് ദാതാവിൽ ലൈൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക

Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator അല്ലെങ്കിൽ MAC OS ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒന്നിലധികം സൗജന്യ ഓൺലൈൻ വർക്ക്‌സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് OnWorks സൗജന്യ ഹോസ്റ്റിംഗ് ദാതാവിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കമാൻഡ് ലൈനാണിത്.

പട്ടിക:

NAME


വരി - ഒരു വരി വായിക്കുക

സിനോപ്സിസ്


വര

വിവരണം


യൂട്ടിലിറ്റി വര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ഒരു വരി (പുതിയ ലൈൻ വരെ) പകർത്തുന്നു.
ഇത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒരു ന്യൂലൈനെങ്കിലും പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയും EOF അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് പിശകിൽ 1 എന്ന എക്‌സിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

onworks.net സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലൈൻ ഓൺലൈനായി ഉപയോഗിക്കുക


Ad


Ad