ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്ജർമ്മൻഇറ്റാലിയൻപോർച്ചുഗീസ്റഷ്യൻസ്പാനിഷ്

OnWorks ഫെവിക്കോൺ

mauveAlignment2anchors.pl - ക്ലൗഡിൽ ഓൺലൈനിൽ

ഉബുണ്ടു ഓൺലൈൻ, ഫെഡോറ ഓൺലൈൻ, വിൻഡോസ് ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ MAC OS ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ എന്നിവയിലൂടെ OnWorks സൗജന്യ ഹോസ്റ്റിംഗ് ദാതാവിൽ mauveAlignment2anchors.pl പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക

Ubuntu Online, Fedora Online, Windows online emulator അല്ലെങ്കിൽ MAC OS ഓൺലൈൻ എമുലേറ്റർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒന്നിലധികം സൗജന്യ ഓൺലൈൻ വർക്ക്‌സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് OnWorks സൗജന്യ ഹോസ്റ്റിംഗ് ദാതാവിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന mauveAlignment2anchors.pl കമാൻഡ് ആണിത്.

പട്ടിക:

NAME


mauveAlignment2anchors - ഒരു മൗവ് അലൈൻമെന്റ് മുറസാക്കി ആങ്കർ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു
വിടവുള്ള വിന്യാസ ഡാറ്റ (ഓരോ വിടവും ഒരു പുതിയ ആങ്കർ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു). ഇത് മൗവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക
അലൈൻമെന്റ് ഫോർമാറ്റ്, മൗവ് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്ന LAGAN .alignment ഫയൽ അല്ല.

സിനോപ്സിസ്


mauveAlignment2anchors [ഔട്ട്പുട്ട്]

ഓപ്ഷനുകൾ


--autoout -- ഔട്ട്‌പുട്ട് ഫയലിന്റെ പേര് സ്വയമേവ സൃഷ്‌ടിക്കുക (സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി ഓൺ)
--noautoout -- മുകളിലുള്ള "autoout" ഓപ്ഷൻ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുക

onworks.net സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് mauveAlignment2anchors.pl ഓൺലൈനായി ഉപയോഗിക്കുക


Ad


Ad

ഏറ്റവും പുതിയ ലിനക്സ്, വിൻഡോസ് ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ