EnglishFrenchSpanyol

Jalankan pelayan | Ubuntu > | Fedora > |


Favicon OnWorks

i686-linux-gnu-ld.gold - Dalam Talian di Awan

Jalankan i686-linux-gnu-ld.gold dalam penyedia pengehosan percuma OnWorks melalui Ubuntu Online, Fedora Online, emulator dalam talian Windows atau emulator dalam talian MAC OS

Ini ialah arahan i686-linux-gnu-ld.gold yang boleh dijalankan dalam penyedia pengehosan percuma OnWorks menggunakan salah satu daripada berbilang stesen kerja dalam talian percuma kami seperti Ubuntu Online, Fedora Online, emulator dalam talian Windows atau emulator dalam talian MAC OS

JADUAL:

NAMA


emas - Penghubung GNU ELF

SINOPSIS


ld.emas [pilihan] fail...

PILIHAN


- membantu Laporkan maklumat penggunaan

-v, --versi
Laporkan maklumat versi

-V Laporkan versi dan maklumat sasaran

--tambah-diperlukan
Tidak disokong

--tidak-tambah-diperlukan
Jangan salin tag DT_NEEDED daripada perpustakaan kongsi

--benarkan-berbilang-takrifan Benarkan pelbagai takrifan simbol

--tidak-benarkan-berbilang-takrifan
Jangan benarkan pelbagai definisi

--benarkan-shlib-undefined
Benarkan rujukan yang tidak dapat diselesaikan dalam perpustakaan kongsi

--no-allow-shlib-undefined
Jangan benarkan rujukan yang tidak diselesaikan dalam perpustakaan kongsi

--seperti yang diperlukan
Hanya tetapkan DT_NEEDED untuk perpustakaan kongsi jika digunakan

--tidak-seperti-perlu
Sentiasa DT_NEEDED untuk perpustakaan kongsi

-tegaskan [diabaikan]
Tidak dihiraukan

-b [bunian, binari], --format [bunian, binari]
Tetapkan format input

-Bdinamik -l mencari perpustakaan kongsi

-Bstatik -l tidak mencari perpustakaan kongsi

-dy alias untuk -Bdinamik

-dn alias untuk -Bstatik

-Bgroup
Gunakan peraturan carian nama kumpulan untuk pustaka kongsi

-Simbolik
Ikat simbol yang ditentukan secara setempat

-Fungsi simbolik
Ikat simbol fungsi yang ditentukan secara setempat

--build-id [=GAYA]
Hasilkan nota ID binaan

--build-id-chunk-size-for-treehash SAIZ
Saiz ketulan untuk '--build-id=tree'

--build-id-min-file-size-for-treehash SAIZ
Saiz fail output minimum untuk '--build-id=tree' berfungsi
berbeza daripada '--build-id=sha1'

--semak-bahagian
Semak alamat segmen untuk pertindihan (lalai)

--tiada-semak-bahagian
Jangan semak alamat segmen untuk pertindihan

--compress-debug-sections [tiada,zlib]
Mampatkan bahagian .debug_* dalam fail output

--copy-dt-needed-entry
Tidak disokong

--no-copy-dt-needed-entry Jangan salin tag DT_NEEDED daripada kongsi
perpustakaan

--cref
Jadual rujukan silang output

--no-cref
Jangan keluarkan jadual rujukan silang

--ctors-in-init-array
Gunakan DT_INIT_ARRAY untuk semua pembina (lalai)

--tiada-ctors-in-init-array
Mengendalikan pembina seperti yang diarahkan oleh pengkompil

-d, --define-common
Tentukan simbol biasa

--no-define-common
Jangan tentukan simbol biasa

-dc Alias ​​untuk -d

-dp Alias ​​untuk -d

--nyahpepijat [semua, fail, skrip, tugas][,...]
Hidupkan nyahpepijat

--defsym SIMBOL=EKSPRESI
Tentukan simbol

--demangle [=GAYA]
Demangle simbol C++ dalam mesej log

--tiada-demangle
Jangan demangle simbol C++ dalam mesej log

--detect-odr-violations
Cari pelanggaran Peraturan C++ One Definition

--no-detect-odr-violations
Jangan cari pelanggaran Peraturan C++ One Definition

-x, --buang-semua
Padam semua simbol tempatan

-X, --buang-orang tempatan
Padamkan semua simbol tempatan sementara

--dynamic-list-data
Tambahkan simbol data pada simbol dinamik

--dynamic-list-cpp-new
Tambahkan operator C++ baharu/padam pada simbol dinamik

--dynamic-list-cpp-typeinfo Tambahkan info jenis C++ pada simbol dinamik

--senarai-dinamik FAIL
Baca senarai simbol dinamik

-e ALAMAT, --kemasukan ALAMAT Tetapkan alamat permulaan program

--exclude-libs lib, lib ...
Kecualikan perpustakaan daripada eksport automatik

-E, --eksport-dinamik
Eksport semua simbol dinamik

--tiada-eksport-dinamik
Jangan eksport semua simbol dinamik (lalai)

--eksport-dinamik-simbol SYMBOL
Eksport SYMBOL ke jadual simbol dinamik

-EB Pautkan objek besar-endian.

-THE Pautkan objek little-endian.

--eh-frame-hdr
Buat pengepala bingkai pengecualian

--tiada-enum-saiz-amaran
(ARM sahaja) Jangan memberi amaran tentang objek dengan enum yang tidak serasi
saiz

-f SHLIB, --bantuan Penapis tambahan SHLIB untuk simbol objek kongsi
meja

-F SHLIB, --penapis SHLIB
Tapis untuk jadual simbol objek kongsi

--amaran maut
Perlakukan amaran sebagai kesalahan

--tiada-amaran-maut
Jangan anggap amaran sebagai ralat

-fini SYMBOL
Panggil SYMBOL pada masa memunggah

--baiki-korteks-a8
(ARM sahaja) Betulkan binari untuk erratum Cortex-A8.

--tiada-baiki-korteks-a8
(ARM sahaja) Jangan betulkan binari untuk erratum Cortex-A8.

--fix-arm1176
(ARM sahaja) Betulkan binari untuk erratum ARM1176.

--tiada-baiki-lengan1176
(ARM sahaja) Jangan betulkan binari untuk erratum ARM1176.

--gabung-exidx-entri
(ARM sahaja) Gabungkan entri exidx dalam debuginfo.

--no-merge-exidx-entry
(ARM sahaja) Jangan gabungkan entri exidx dalam debuginfo.

--baiki-v4bx
(ARM sahaja) Tulis semula BX rn sebagai MOV pc, rn untuk ARMv4

--fix-v4bx-interworking
(ARM sahaja) Tulis semula cawangan BX rn ke venir saling kerja ARMv4

-g Tidak dihiraukan

--gdb-index
Hasilkan bahagian .gdb_index

--no-gdb-index
Jangan jana bahagian .gdb_index

--gnu-unik
Dayakan pengikatan simbol STB_GNU_UNIQUE (lalai)

--tidak-gnu-unik
Lumpuhkan pengikatan simbol STB_GNU_UNIQUE

-h NAMA FAIL, -soname NAMA FAIL
Tetapkan nama perpustakaan kongsi

--hash-baldi-pecahan-kosong PAKAIAN
Pecahan min baldi kosong dalam cincang dinamik

--gaya hash [sysv,gnu,keduanya]
Gaya cincang dinamik

-I PROGRAM, --dynamic-linker PROGRAM
Tetapkan laluan pemaut dinamik

--bertambah
Lakukan pautan tambahan jika boleh; jika tidak, lakukan pautan penuh
dan sediakan output untuk pemautan tambahan

--tiada-pertambahan
Buat pautan penuh (lalai)

--incremental-penuh
Lakukan pautan penuh dan sediakan output untuk pemautan tambahan

--kemas kini-incremental
Lakukan pautan tambahan; keluar jika tidak boleh

--incremental-base FAIL
Tetapkan fail asas untuk pemautan tambahan (lalai ialah fail output)

--bertambah-berubah
Anggap fail berubah

--incremental-tidak berubah
Andaikan fail tidak berubah

--incremental-tidak diketahui
Gunakan cap masa untuk menyemak fail (lalai)

--incremental-startup-tidak berubah
Andaikan fail permulaan tidak berubah (fail sebelum pilihan ini)

--tampalan tambahan PERCENT Jumlah ruang tambahan untuk diperuntukkan
tompok

-di dalamnya SYMBOL
Panggil SYMBOL pada masa muat

--hanya-simbol FAIL
Baca hanya nilai simbol daripada FILE

--peta-keseluruhan-fail
Petakan keseluruhan fail ke memori (lalai pada hos 64-bit)

--tiada-peta-seluruh-fail
Petakan bahagian fail yang berkaitan ke memori (lalai pada hos 32-bit)

--simpan-fail-dipetakan
Pastikan fail dipetakan merentas pas (lalai)

--tiada-simpan-fail-dipetakan
Lepaskan fail yang dipetakan selepas setiap pas

--ld-generated-unwind-info
Hasilkan maklumat berehat untuk PLT (lalai)

--no-ld-generated-unwind-info
Jangan jana maklumat santai untuk PLT

-l LIBNAME, --perpustakaan LIBNAME
Cari perpustakaan LIBNAME

-L DIR, --laluan-perpustakaan DIR
Tambahkan direktori pada laluan carian

--teks-susun semula
Dayakan penyusunan semula bahagian teks untuk nama bahagian GCC (lalai)

--tiada-teks-susun semula
Lumpuhkan penyusunan semula bahagian teks untuk nama bahagian GCC

-nostdlib
Hanya cari direktori yang ditentukan pada baris arahan.

--rosegment
Letakkan bahagian baca sahaja bukan boleh laksana dalam segmennya sendiri

--jurang-rosegmen OFFSET
Tetapkan offset antara segmen boleh laku dan baca sahaja

-m EMULASI
Tetapkan emulasi pemaut GNU; usang

--mmap-output-file
Petakan fail output untuk menulis (lalai).

--no-mmap-output-file
Jangan petakan fail output untuk ditulis.

-M, --cetak-peta
Tulis fail peta pada output standard

-Peta MAPFILENAME
Tulis fail peta

-n, --nmagik
Jangan menjajarkan data halaman

-N, --omagic
Jangan menjajarkan data halaman, jangan buat teks baca sahaja

--no-omagic
Data penjajaran halaman, buat teks baca sahaja

--dayakan-dtags-baru
Dayakan penggunaan DT_RUNPATH dan DT_FLAGS

--disable-new-dtags
Lumpuhkan penggunaan DT_RUNPATH dan DT_FLAGS

--noinhibit-exec
Cipta fail output walaupun ralat berlaku

--tidak-tidak ditentukan
Laporkan simbol yang tidak ditentukan (walaupun dengan --dikongsi)

-o FAIL, --pengeluaran FAIL
Tetapkan nama fail output

-O TINGKAT, -optimumkan LEVEL
Optimumkan saiz fail output

--oformat [perduaan]
Tetapkan format output

-p (ARM sahaja) Abaikan untuk keserasian ke belakang

-pai Cipta kedudukan bebas boleh laku

-tiada pai
Jangan buat jawatan bebas boleh laku

--pic-boleh laku
Cipta kedudukan bebas boleh laku

--no-pic-executable
Jangan buat jawatan bebas boleh laku

-tiada-pengetahuan-saluran paip
(ARM sahaja) Abaikan untuk keserasian ke belakang

--plt-align [=P2ALIGN]
(PowerPC64 sahaja) Jajarkan stub panggilan PLT agar sesuai dengan talian cache

--plt-statik-rantai
(PowerPC64 sahaja) Stub panggilan PLT harus memuatkan r11

--tiada-plt-statik-rantai
(PowerPC64 sahaja) Stub panggilan PLT tidak boleh memuatkan r11

--plt-benang-selamat
(PowerPC64 sahaja) stub panggilan PLT dengan halangan beban beban

--tiada-plt-benang-selamat
(PowerPC64 sahaja) PLT stub panggilan tanpa halangan

--pasangkan PASANGKAN
Muatkan perpustakaan pemalam

--plugin-opt OPTION
Hantarkan pilihan kepada pemalam

--posix-fallocate
Gunakan posix_fallocate untuk menempah ruang dalam fail output
(lalai).

--no-posix-fallocate
Gunakan fallocate atau ftruncate untuk menempah ruang.

--prabaca-arkib-simbol
Prabaca simbol arkib apabila berbilang benang

--print-output-format
Cetak format output lalai

--cetak-simbol-kiraan NAMA FAIL
Simbol cetak ditakrifkan dan digunakan untuk setiap input

-Qy Diabaikan kerana keserasian SVR4

-q, --memancarkan-relok
Hasilkan penempatan semula dalam output

-r, -boleh dipindahkan
Hasilkan output yang boleh dipindahkan

-i Sinonim untuk -r

--berehat
Santai cawangan pada sasaran tertentu

--retain-symbols-file FAIL
simpan hanya simbol yang disenaraikan dalam fail ini

-R DIR Tambahkan DIR pada laluan carian masa jalan

-rath DIR
Tambahkan DIR pada laluan carian masa jalan

--pautan-rpath DIR
Tambahkan DIR pada laluan carian perpustakaan kongsi masa pautan

--fail pesanan bahagian NAMA FAIL
Bahagian susun atur dalam susunan yang ditentukan.

--bahagian-mula BAHAGIAN=ALAMAT
Tetapkan alamat bahagian

--macam-biasa [={menaik,menurun}]
Isih simbol biasa mengikut penjajaran

--bahagian-isih [tiada, nama]
Isih bahagian mengikut nama. '--no-text-reorder' akan mengatasi
'--sort-section=name' untuk .text

--tag ganti-dinamik COUNT
Slot teg dinamik untuk ditempah (lalai 5)

-s, --strip-semua
Tanggalkan semua simbol

-S, --strip-debug
Keluarkan maklumat penyahpepijatan

--strip-debug-non-line
Keluarkan hanya maklumat nombor baris nyahpepijat

--strip-debug-gdb
Strip simbol nyahpepijat yang tidak digunakan oleh gdb (sekurang-kurangnya versi <=
7.4)

--strip-lto-bahagian
Potong bahagian kod perantaraan LTO

--saiz-kumpulan-stub SAIZ
(ARM, PowerPC sahaja) Jarak maksimum dari arahan dalam a
kumpulan bahagian ke stub mereka. Nilai negatif bermaksud rintisan
sentiasa selepas (PowerPC sebelum) kumpulan. 1 bermakna penggunaan
saiz lalai.

--tidak-simpan-ingatan
Gunakan kurang memori dan lebih banyak cakera I/O (hanya disertakan untuk
keserasian dengan GNU ld)

-G, -berkongsi
Hasilkan perpustakaan kongsi

-Boleh dikongsi
Hasilkan perpustakaan kongsi

--split-stack-adjust-saiz SAIZ
Saiz tindanan apabila -fsplit-stack panggilan fungsi tidak berpecah

-statik
Jangan paut ke perpustakaan kongsi

--icf [tiada,semua,selamat]
Lipatan Kod Sama. '--icf=safe' Melipat ctor, dtors dan
fungsi yang penunjuknya pasti tidak diambil.

--icf-lelaran COUNT
Bilangan lelaran ICF (lalai 2)

--print-icf-bahagian
Senaraikan bahagian serupa yang dilipat pada stderr

--tiada-cetak-icf-bahagian
Jangan senaraikan bahagian yang sama yang dilipat

--kekal-unik SYMBOL
Jangan lipat simbol ini semasa ICF

--gc-bahagian
Alih keluar bahagian yang tidak digunakan

--tiada-gc-bahagian
Jangan alih keluar bahagian yang tidak digunakan (lalai)

--print-gc-bahagian
Senaraikan bahagian yang tidak digunakan yang dialih keluar pada stderr

--tiada-cetak-gc-bahagian
Jangan senaraikan bahagian yang tidak digunakan yang dialih keluar

--statistik
Cetak statistik penggunaan sumber

--sysroot DIR
Tetapkan direktori akar sistem sasaran

-t, --jejak
Cetak nama setiap fail input

-T FAIL, --skrip FAIL
Baca skrip penghubung

--benang
Jalankan pemaut berbilang benang

--tiada-benang
Jangan jalankan pemaut berbilang benang

--kiraan-benang COUNT
Bilangan benang untuk digunakan

--kiraan-benang-awal COUNT
Bilangan utas untuk digunakan dalam pas awal

--kiraan-benang-tengah COUNT Bilangan utas untuk digunakan dalam pas tengah

--kiraan-benang-akhir COUNT
Bilangan benang untuk digunakan dalam hantaran akhir

-Tbss ALAMAT
Tetapkan alamat segmen bss

-Tdata ALAMAT
Tetapkan alamat segmen data

-Tteks ALAMAT
Tetapkan alamat segmen teks

-Tteks-segmen ALAMAT
Tetapkan alamat segmen teks

-Trodata-segmen ALAMAT
Tetapkan alamat segmen rodata

--toc-optimumkan
(PowerPC64 sahaja) Optimumkan urutan kod TOC

--no-toc-optimize
(PowerPC64 sahaja) Jangan optimumkan jujukan kod TOC

--toc-sort
(PowerPC64 sahaja) Isih bahagian TOC dan GOT

--no-toc-sort
(PowerPC64 sahaja) Jangan mengisih bahagian TOC dan GOT

-u SIMBOL, --tidak ditentukan SYMBOL
Cipta rujukan yang tidak ditentukan kepada SYMBOL

--simbol-tidak diselesaikan
abaikan-semua,laporkan-semua,abaikan-dalam-fail-objek,abaikan-dalam-libs-kongsi
Cara mengendalikan simbol yang tidak dapat diselesaikan

--verbose
Sinonim untuk --nyahpepijat=fail

--version-script FAIL
Baca skrip versi

--amaran-biasa
Beri amaran tentang simbol biasa pendua

--tidak-amaran-biasa
Jangan beri amaran tentang simbol biasa pendua (lalai)

--amaran-pembina
Tidak dihiraukan

--tiada-amaran-pembina
Tidak dihiraukan

--warn-execstack
Beri amaran jika tindanan boleh dilaksanakan

--no-warn-execstack
Jangan beri amaran jika tindanan boleh laksana (lalai)

--tiada-amaran-tidak sepadan
Jangan beri amaran tentang fail input yang tidak sepadan

--warn-multiple-gp
Tidak dihiraukan

--warn-search-mismatch
Beri amaran apabila melangkau perpustakaan yang tidak serasi

--tiada-amaran-carian-tidak sepadan
Jangan memberi amaran apabila melangkau perpustakaan yang tidak serasi

--warn-shared-textrel
Beri amaran jika segmen teks tidak boleh dikongsi

--no-warn-shared-textrel
Jangan beri amaran jika segmen teks tidak boleh dikongsi (lalai)

--simbol-simbol-amaran-yang belum diselesaikan
Laporkan simbol yang belum diselesaikan sebagai amaran

--simbol-ralat-tidak-selesai
Laporkan simbol yang belum diselesaikan sebagai ralat

--no-wchar-size-warning
(ARM sahaja) Jangan beri amaran tentang objek dengan wchar_t yang tidak serasi
saiz

--keseluruhan-arkib
Sertakan semua kandungan arkib

--tiada-keseluruhan-arkib
Sertakan kandungan arkib yang diperlukan sahaja

--bungkus SYMBOL
Gunakan fungsi pembalut untuk SYMBOL

-y SIMBOL, --simbol-simbol SYMBOL
Surih rujukan kepada simbol

--undefined-version
Benarkan versi yang tidak digunakan dalam skrip (lalai)

--no-undefined-version
Jangan benarkan versi yang tidak digunakan dalam skrip

-Y PATH
Laluan carian lalai untuk keserasian Solaris

-(, - memulakan kumpulan
Mulakan kumpulan carian perpustakaan

-), - kumpulan akhir
Tamatkan kumpulan carian perpustakaan

--mula-lib
Mulakan perpustakaan

--end-lib
Tamatkan perpustakaan

-fius-ld
Diabaikan kerana keserasian pilihan pemaut GCC

-z combreloc
Isih reloc dinamik

-z nocombreloc
Jangan isih reloc dinamik

-z common-page-size=SIZE
Tetapkan saiz halaman biasa kepada SIZE

-z kekurangan
Laporkan simbol yang tidak ditentukan (walaupun dengan --dikongsi)

-z execstack
Tandakan output sebagai memerlukan tindanan boleh laku

-z initfirst
Tandakan DSO untuk dimulakan dahulu pada masa jalan

-z interpose
Tandakan objek untuk mencelah semua DSO tetapi boleh laku

-z malas
Tandai objek untuk mengikat masa jalan yang malas (lalai)

-z loadfltr
Tandakan objek yang memerlukan proses segera

-z max-page-size=SIZE
Tetapkan saiz halaman maksimum kepada SIZE

-z muldef
Benarkan pelbagai takrifan simbol

-z nocopyreloc
Jangan buat salinan relocs

-z nodefaultlib
Tandai objek untuk tidak menggunakan laluan carian lalai

-z nodelete
Tandakan DSO tidak boleh dipadam pada masa jalan

-z nodlopen
Tandakan DSO tidak tersedia untuk dlopen

-z nodump
Tandai DSO tidak tersedia untuk lddump

-z noexecstack
Tandakan output sebagai tidak memerlukan tindanan boleh laku

-z sekarang Tandakan objek untuk mengikat fungsi segera

-z asal
Tandakan DSO untuk menunjukkan bahawa memerlukan pemprosesan $ORIGIN segera di
runtime

-z relro
Jika mungkin tandakan pembolehubah baca sahaja selepas penempatan semula

-z norelro
Jangan tandakan pembolehubah baca sahaja selepas penempatan semula

-z teks
Jangan benarkan penempatan semula dalam segmen baca sahaja

-z notext
Benarkan penempatan semula dalam segmen baca sahaja (lalai)

-z textoff
Benarkan penempatan semula dalam segmen baca sahaja (lalai)

-z dibina
Pilihan z dummy

ld.gold: sasaran yang disokong: elf32-i386 elf32-i386-freebsd
elf32-i386-nacl elf32-x86-64 elf32-x86-64-freebsd elf32-x86-64-nacl
elf64-x86-64 elf64-x86-64-freebsd elf64-x86-64-nacl ld.gold: supported
emulasi: elf_i386 elf_i386_nacl elf32_x86_64 elf32_x86_64_nacl
elf_x86_64 elf_x86_64_nacl

PELAPORAN BUANG


Laporkan pepijat kepadahttp://www.sourceware.org/bugzilla/>

HAKCIPTA


Hak Cipta © 2014 Free Software Foundation, Inc. Program ini adalah percuma
perisian; anda boleh mengagihkannya semula di bawah syarat GNU General
Lesen Awam versi 3 atau (mengikut pilihan anda) versi yang lebih baru. ini
program tidak mempunyai jaminan sama sekali.

emas (GNU Binutils untuk Ubuntu 2.25April12015 GOLD(1)

Gunakan i686-linux-gnu-ld.gold dalam talian menggunakan perkhidmatan onworks.net


Ad


Ad